251 đại biểu đồng ý “bỏ” quy hoạch xây dựng tỉnh

Sáng 14/11 Tổng thư ký Quốc hội đã gửi đến các vị đại biểu Quốc hội kết quả lấy phiếu xin ý kiến về vấn đề nan giải nhất của dự án Luật Sửa đổi bổ sung các luật có liên quan đến quy hoạch.

Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế, đại biểu Đỗ Văn Sinh cho rằng để quy hoạch thi công tỉnh là lãng phí lớn.

Đó là quy định về quy hoạch thi công tỉnh.

Dự án luật này đã được trao đổi ở tổ và hai buổi ở hội trường ở kỳ họp này của Quốc hội có ý kiến rất trái chiều về quy hoạch thi công tỉnh.

Báo cáo trước phiên trao đổi lần hai ở hội trường ngày 9/11, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết có 24/37 ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu ở tổ và hội trường (lần 1) tán thành có báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và yêu cầu không lập quy hoạch thi công tỉnh. Vì nội dung và mức độ chi tiết của quy hoạch thi công tỉnh trùng có quy hoạch tỉnh ở Luật Quy hoạch, nội dung quy hoạch này đã được tích hợp trong quy hoạch tỉnh.

Việc lập riêng quy hoạch thi công tỉnh sẽ dẫn đến cộng 1 cấp, cộng 1 nội dung của ngành thi công được lập, thẩm định đến 2 lần, tạo thêm thủ tục hành chính, gây lãng phí, trùng lặp, chồng chéo và gặp khó, phức tạp trong quá trình triển khai thực hiện. Quy hoạch tỉnh đã được cụ thể hóa bằng quy hoạch thi công vùng liên huyện, quy hoạch thi công vùng huyện, quy hoạch thành thị, quy hoạch nông thôn và quy hoạch thi công khu công dụng.

Có 6/37 ý kiến yêu cầu cần có quy hoạch thi công tỉnh như là 1 quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành riêng trong Luật Xây dựng (sửa đổi) để chi tiết hóa các nội dung phát triển không gian của quy hoạch tỉnh. Có 7/37 ý kiến yêu cầu nếu có quy hoạch thi công tỉnh phải quy định ngay trong luật nội dung cụ thể quy hoạch và không được trùng lặp có quy hoạch tỉnh.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nêu nhiều nguồn gốc, trong đây có việc bỏ quy hoạch thi công tỉnh (quy hoạch thi công vùng tỉnh) để thay thế bằng quy hoạch tỉnh chưa nhận được sự đồng tình của các chuyên gia, các hiệp hội chuyên ngành và yêu cầu cho giữ như ở dự thảo luật (giữ quy hoạch thi công tỉnh).

Phần trao đổi ngay sau khi báo cáo đây ý kiến vẫn trái chiều. Bên cạnh quan điểm cần có quy hoạch thi công tỉnh để cụ thể hóa về mặt kỹ thuật đối có quy hoạch tỉnh và chắc chắn tính kế thừa thì ý kiến cho rằng trùng lắp, không cần thiết nên bỏ quy hoạch thi công tỉnh và tích hợp vào quy hoạch tỉnh cũng rất mạnh mẽ.

Theo yêu cầu của đại biểu, Chủ tịch Quốc hội đã thống nhất sẽ có phiếu xin ý kiến để các vị đại biểu Quốc hội biểu hiện chính kiến.

Sáng ngày 13/11, phiếu xin ý kiến đã được phát có hai phương án.

Một, chấp nhận phương án 1 (quy hoạch thi công tỉnh được lập là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để cụ thể hoá quy hoạch tỉnh).

Hai, chấp nhận phương án 2 (quy hoạch thi công tỉnh được tích hợp trong quy hoạch tỉnh để chắc chắn sự đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp).

Đến 17h ngày 13/11 đã có 469 phiếu xin ý kiến được gửi lại. 217 phiếu chấp nhận phương án 1, bằng 46,27%. 251 phiếu chấp nhận phương án 2, bằng 53,52%. 1 phiếu không chọn phương án nào.

Theo nghị trình, sáng 21/11 Quốc hội sẽ biểu quyết Luật Sửa đổi bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch, ngay trước khi Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ sáu.

Canhogemriversidehcm.com – Theo VnEconomy

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *