4 trường hợp bị cấm sang tên sổ đỏ trong năm 2020

Tuy người sử dụng đất (người phân phối, người tặng cho) có đủ điều kiện theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 nhưng người mua, người nhận tặng cho không được phép mua, nhận tặng cho quyền sử dụng đất thì cũng bị cấm sang tên sổ đỏ.

Tại Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định một số trường hợp không được nhận giao dịch, nhận tặng cho quyền sử dụng đất.

Thứ nhất, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cùng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam an cư ở nước ngoài, công ty có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận giao dịch, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối có trường hợp mà pháp luật không cho phép giao dịch, tặng cho quyền sử dụng đất.

Thứ hai, tổ chức kinh tế không được nhận giao dịch quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ ba, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận giao dịch, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Thứ tư, hộ gia đình, cá nhân không được nhận giao dịch, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ chặt chẽ, phân khu bình phục sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đây.

Được biết, năm 2020 phí làm “sổ đỏ” cũng tăng mạnh. Các khoản tiền phải nộp khi làm “sổ đỏ” gồm tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận. Trong đây, tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ căn cứ theo giá đất ở Bảng giá đất. Khi giá đất tăng thì tiền làm sổ đỏ cũng tăng theo.

Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định, người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định ở Luật Đất đai, được xác định trên một số căn cứ: Diện tích đất được giao, mục đích sử dụng đất, giá đất tính thu tiền sử dụng đất.

Trong đây, giá đất theo Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tiến hành trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối có tổng diện tích đất ở trong hạn mức. Như vậy, giá đất theo Bảng giá đất là căn cứ tính tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất trong hạn mức. Khi giá đất một sốh tân thì tiền sử dụng cũng sẽ một sốh tân.

Theo Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất được Chính phủ ban hành ngày 19/12/2019, UBND cấp tỉnh thi công, điều chỉnh Bảng giá đất ở địa phương tiến hành trong 5 năm (GĐ 2020 – 2024).

Tại Hà Nội và nhiều địa phương khác, giá đất theo bảng giá đất mới đã được điều chỉnh tăng, ít nhất từ 10-15%. Như vậy, khi hộ gia đình, cá nhân được cấp sổ đỏ theo hình thức công nhận quyền sử dụng đất có tổng diện tích trong hạn mức thì tiền sử dụng đất cũng tăng so có GĐ 2015 – 2019.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Nhịp sống kinh tế

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *