“Ách tắc” quy hoạch chi tiết 1/500 vì Sở “không dám” nhận hồ sơ

Tất cả 1 số đề xuất quy hoạch chi tiết mật độ 1/500 của 1 số dự án nhà ở thương mại đều bị “ách tắc”, do Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM “không dám” nhận hồ sơ của “nhà đầu tư”.

Đó là nhận định của ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) khi nói về hiện trạng chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết và chọn lọc chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại có quỹ đất bao gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất chuyện dụng, xen cài đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn TPHCM giai đoạn này.

Doanh nghiệp nhà đất đang đứng trước nhiều gặp khó vì cũng có quá nhiều “ách tắc”.

Theo ông Châu, hiện có sự chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ của 1 số khái niệm pháp luật, 1 số thủ tục hành chính đã được quy định trong 1 số văn bản quy phạm pháp luật.

Doanh nghiệp đang đứng trước nhiều gặp khó vì cũng có quá nhiều “ách tắc”. Nội cộm nhất chính là “ách tắc” về thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết mật độ 1/500 của 1 số dự án nhà ở thương mại đã có “Quyết định chủ trương đầu tư”.

Một thực ở đáng buồn giai đoạn này chính là toàn bộ 1 số đề xuất quy hoạch chi tiết mật độ 1/500 của 1 số dự án nhà ở thương mại đều bị “ách tắc”.

“Nguyên nhân là do Sở Quy hoạch Kiến trúc “không dám” nhận hồ sơ của “nhà đầu tư” mặc dù đã có “Quyết định chủ trương đầu tư” của UBND TP do “trái” có Khoản 7 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị quy định “chủ đầu tư” mới là người đề xuất đồ án quy hoạch chi tiết”, ông Châu nói.

Theo ông Châu, hiện có sự chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ của 1 số khái niệm pháp luật, 1 số thủ tục hành chính đã được quy định trong 1 số văn bản quy phạm pháp luật.

Hậu quả của việc chồng chéo 1 số quy định pháp luật đã làm cho dao động 130 dự án có quỹ đất hỗn hợp trên địa bàn đô thị đã được UBND TPHCM ban hành “Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư” theo đề nghị của Sở Xây dựng nhưng đang “bị” coi là vẫn chưa chắc chắn đúng 1 số thủ tục hành chính, gây gặp khó rất lớn cho 1 số chủ đầu tư dự án.

Ông Châu cho rằng, Luật Đầu tư chỉ quy định thủ tục ban hành “Quyết định chủ trương đầu tư” đối có “dự án có đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất”, chứ không có quy định thêm thủ tục nào khác về “chấp thuận đầu tư”, hoặc “văn bản chấp thuận đầu tư”, như 1 sốh hiểu của 1 số cán bộ công chức giai đoạn này.

“Tôi cho rằng đang có 1 sốh hiểu chưa đúng cụm từ “chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư” ở Khoản 4 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Tôi đề nghị thống nhất 1 sốh hiểu cụm từ “chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư” đồng nhất có thủ tục ban hành “Quyết định chủ trương đầu tư” theo quy định của Luật Đầu tư. Do vậy, không có 1 số loại văn bản hành chính nào khác như “Văn bản chấp thuận đầu tư” hoặc văn bản “chấp thuận đầu tư” như 1 sốh hiểu của 1 số cán bộ công chức”, ông Châu nói.

“Tôi nghĩ Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần tham khảo giải quyết khắc phục sự chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ của 1 số khái niệm pháp luật; 1 số quy phạm pháp luật; 1 số quy trình, thủ tục hành chính đã được quy định trong 1 số văn bản quy phạm pháp luật, để chắc chắn tính hệ thống, sự liên thông và giải quyết ách tắc của phân khúc nhà đất giai đoạn này”, ông Châu kiến nghị.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Dân trí

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *