Bắc Ninh chuyển mục đích sử dụng 23 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ chấp nhận UBND tỉnh Bắc Ninh chọn lọc chuyển mục đích sử dụng 23 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015.

Trước đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Bắc Ninh. Theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh Bắc Ninh có 38.505 ha đất nông nghiệp, chiếm 46,8% tổng quy mô đất môi trường xung quanh toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp là 43.766 ha, chiếm 53,2%.

Từ 2016-2020, 11.264 ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp; 105 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Trí Thức Trẻ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *