Bắc Ninh sắp có ‘siêu’ đô thị 360ha

Dự kiến khu vực phát triển thành thị Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 có quy mô diện tịch dao động 360ha có tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng.

Bắc Ninh phê duyệt khu vực phát triển thành thị Thứa huyện Lương Tài rộng 360ha, tổng mức đầu tư dao động 3.604 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có Quyết định phê duyệt khu vực phát triển thành thị Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030. Theo đây, quy mô quy mô phát triển thành thị rộng dao động 360ha, gồm 2 khu theo bản vẽ quy hoạch là khu trọng điểm hành chính và khu vực phía Đông thị trấn Thứa.

Dự kiến, tổng mức đầu tư thành thị Thứa dao động 3.604 tỷ đồng có nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa. Trong đây, riêng vốn đầu tư cho nhà ở và khu thành thị gần 1.000 tỷ đồng, giao thông 1.196 tỷ đồng, trọng điểm hành chính 207 tỷ đồng, y tế 160 tỷ đồng, giáo dục 145 tỷ đồng.

Quyết định phê duyệt trên của UBND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ, khu trọng điểm hành chính gồm 1 phần quy mô thị trấn Thứa đã đi vào hoạt động và 1 phần quy mô của xã Tân Lãng giới hạn bởi một vài con phố phân khu vực và dọc theo hai bên một vài con phố tỉnh ĐT.280 và ĐT.280 mới có quy mô dao động 255ha (trong đây khu vực phát triển thành thị mới dao động 160ha còn lại là khu trọng điểm hành chính huyện đã đi vào hoạt động và dân cư thực trạng dao động 95ha).

Khu vực phía Đông thị trấn Thứa có quy mô dao động 105ha (trong đây, khu vực phát triển thành thị mới dao động 60ha còn lại là khu trọng điểm hành chính xã đã đi vào hoạt động và dân cư thực trạng dao động 45ha).

Thủ tướng Chính phủ vừa chấp thuận đầu tư dự án khu thành thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Theo kế hoạch, khu vực phát triển thành thị Thứa đến năm 2030 chi làm 2 GĐ, GĐ 1 (từ năm 2018 đến năm 2020) và GĐ 2 (từ năm 2021 đến năm 2030).

Cụ thể, GĐ 1 (2018 – 2020) sẽ thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung thi công thành thị Thứa, lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để lôi kéo đầu tư một vài dự án đầu tư thi công, công trình hạ tầng thành thị, một vài khu nhà ở như: Dự án Khu nhà ở tái an cư ĐT.280 mới; Dự án Khu thành thị phía Đông ĐT.280 mới (gồm một vài khu nhà ở, công viên cây xanh, công trình giáo dục và công trình hỗn hợp); Dự án Khu nhà ở phía Nam ĐT.284 (gồm khu nhà ở, công viên cây xanh trọng điểm); Dự án Khu nhà ở phía Tây thôn Đạo Sử, thị trấn Thứa; Dự án Khu nhà ở phía Bắc ĐT.281.

Ngoài ra, còn thi công một vài công trình trụ sở làm việc Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Lương Tài ở khu vực trọng điểm hành chính mới; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu trọng điểm hành chính mới; Xây dựng Khu trọng điểm gym thể thao huyện, công viên cây xanh; Xây dựng một vài công trình một vài con phố giao thông thành thị…

Tiếp đến GĐ 2 (2021 – 2030) sẽ thi công một vài công trình hạ tầng xã hội; Tập trung cải tạo chỉnh trang, phát triển hoàn chỉnh khu thành thị đã đi vào hoạt động; Xây dựng một vài tuyến một vài con phố giao thông nội thị theo quy hoạch; Khu một vài công trình hỗn hợp cao tầng; Khu nhà ở phía Bắc sông Thứa; Khu nhà ở phía Tây Bắc ĐT. 280 mới; Khu nhà ở phía tây thôn Giàng, thị trấn Thứa; Công viên cây xanh phía Bắc ĐT.281.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Tiền Phong

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *