Bãi bỏ 7 điều kiện kinh doanh trong đầu tư xây dựng

Nghị định 100 giảm đề nghị để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động thi công, bãi bỏ 7 điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực thi công.

Theo đây, 7 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ trong Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi (có hiệu lực 15/9/2018) đây là, những điều kiện của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư thi công và điều kiện của tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động thi công.

Điều kiện đối có đơn vị quản lý, hoạt động hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố, điều kiện đối có đơn vị thực hiện dịch vụ về quản lý cây xanh, điều kiện năng lực của tổ chức giải đáp lập quy hoạch trong lĩnh vực chất liệu thi công. Yêu cầu về kinh doanh chất liệu thi công và điều kiện là chủ đầu tư dự án đầu tư thi công khu thành phố.

Bãi bỏ 7 điều kiện kinh doanh trong đầu tư thi công. (Ảnh: TheLeader)

Nghị định 100 sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực hoạt động thi công như: Giảm đề nghị về thời gian bí kíp, số lượng dự án, công trình đã thực hiện để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động thi công. Giảm lĩnh vực, ngành, nghề trong thi công phải cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực.

Đơn giản hóa trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động thi công. Sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ, thủ tục công nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện đào tạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý hoạt động nhà chung cư và hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động./.

Canhogemriversidehcm.com – Theo VOV

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *