Bãi bỏ hàng loạt quy định xử phạt lĩnh vực xây dựng

Từ 1/4/2020, chính thức bãi bỏ vô số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong vận hành đầu tư thi công, khai thác khoáng sản làm chất liệu thi công, kinh doanh BĐS…

Bãi bỏ vô số quy định xử phạt hành chính lĩnh vực thi công từ ngày 1/4/2010.

Chính phủ ban hành Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong vận hành đầu tư thi công; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm chất liệu thi công, sản xuất, kinh doanh chất liệu thi công; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh BĐS, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Theo đây Nghị định 21, bãi bỏ vô số quy định xử phạt lĩnh vực thi công như:

– Bỏ quy định xử phạt có hành vi chọn lọc tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện tham dự vận hành lập dự án đầu tư thi công; Thẩm tra dự án đầu tư thi công (trước đây bị phạt 30 – 40 triệu đồng);

Bãi bỏ vô số quy định xử phạt lĩnh vực thi công

Bãi bỏ vô số quy định xử phạt hành chính lĩnh vực thi công từ ngày 1/4/2010.

– Bỏ quy định xử phạt đối có tổ chức vận hành thi công không có hợp đồng lao động có những cá nhân đảm nhận những chức danh chủ chốt; những chức danh chủ chốt không có chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc biệt của dự án theo quy định (trước đây bị phạt 20 – 30 triệu đồng);

– Bỏ quy định xử phạt nhà thầu nước ngoài không mở bán tài liệu trên trang tài liệu điện tử theo quy định khi tham dự những vận hành thi công (trước đây bị phạt từ 30 – 40 triệu đồng);

– Bỏ quy định xử phạt có tổ chức lập quy hoạch phát triển chất liệu thi công hoặc quy hoạch khoáng sản làm chất liệu thi công không chắc chắn điều kiện năng lực quy định (trước đây bị phạt 20 – 40 triệu đồng);

– Bỏ quy định xử phạt đơn vị đào tạo hành nghề môi giới BĐS sử dụng giảng viên không đủ nguyên tắc (trước đây bị xử phạt từ 2 – 5 triệu đồng)…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2020.

Nghị định cũng nêu rõ việc xử lý chuyển tiếp những hành vi vi phạm hành chính trên nếu xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực nhưng đã có chọn lọc xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền mà chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiện theo quy định.

Trường hợp những hành vi vi phạm đã bị lập biên bản vi phạm hành chính hoặc được phát hiện sau ngày Nghị định này có hiệu lực thì không xử phạt vi phạm hành chính.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Vietnamnet

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *