Bán nhà cho người nước ngoài sai luật bị phạt tới 300triệu

Bộ Xây dựng khẳng định thời gian tới sẽ phối hợp nghiêm ngặt hơn có chính quyền địa phương trong việc quản lý người nước ngoài mua nhà ở.

Mới đó, Bộ Xây dựng đã có công văn trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Cần Thơ gửi tới kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện – Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến có nội dung:

“Đề nghị Bộ phối hợp có chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm soát hiện trạng người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn, tránh gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở những địa phương và cả nước nhìn chung”.

Trong công văn trả lời, Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định số 99/2015/NĐ-CP) thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và có nhà ở (nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư chung cư) ở những dự án đầu tư thi công nhà ở thương mại không thuộc khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định; thời hạn có nhà ở là 50 năm; hạn chế về mật độ nhà ở được phép phân phối cho người nước ngoài ở những khu chung cư, khu thành thị mới; quy định phải chi trả tiền mua nhà qua tổ chức tín dụng đang vận hành ở Việt Nam…

Theo quy định ở Điều 75 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm xác định cụ thể những khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng ở từng địa phương và thông báo cho UBND cấp tỉnh để UBND cấp tỉnh làm căn cứ chỉ đạo Sở Xây dựng xác định cụ thể danh mục dự án đầu tư thi công nhà ở thương mại trên địa bàn không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền có nhà ở.

Ngày 19/10/2016, Bộ Quốc phòng có văn bản số 10328/BQP-TM, ngày 19/4/2017, Bộ Công an có văn bản số 786/BCA-TCAN giải đáp thực hiện quy định nêu trên của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Tại Điều 76 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP đã quy định số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được có.

Bán nhà cho người nước ngoài sai luật bị phạt tới 300 triệu đồng – Ảnh minh họa

Căn cứ vào thông báo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và chỉ đạo của UBND cấp tỉnh, Sở Xây dựng có trách nhiệm mở phân phối công khai trên Cổng tài liệu điện tử của Sở những nội dung như: danh mục những dự án đầu tư thi công nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài không được phép có nhà ở;

Số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được có ở mỗi dự án đầu tư thi công nhà ở cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được có; số lượng căn hộ chung cư chung cư ở mỗi tòa nhà chung cư, số lượng nhà ở riêng lẻ của mỗi dự án mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được có;

Số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài đã mua, thuê mua, đã được cấp Giấy chứng nhận ở mỗi dự án đầu tư thi công nhà ở; số lượng căn hộ chung cư chung cư, nhà ở riêng lẻ mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được có…

Theo quy định ở Điều 79 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì Sở Xây dựng có trách nhiệm lập 1 mục riêng trên Cổng tài liệu điện tử của Sở để đăng tải và quản lý những tài liệu quy định ở Khoản 1 Điều 76 của Nghị định này.

Trong Điều 79 này cũng đã quy định cụ thể trách nhiệm của Sở Xây dựng, chủ đầu tư dự án thi công, bên tặng cho nhà ở và cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối có việc có nhà ở của những tổ chức, những nhân nước ngoài trên địa bàn. Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1587/BXD-QLN ngày 8/7/2019 gửi Sở Xây dựng những địa phương để đôn đốc thực hiện những nội dung quy định nêu trên.

Tại Khoản 5 Điều 63 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ đã quy định phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối có chủ đầu tư có 1 trong những hành vi vi phạm quy định về phân phối nhà ở cho cá nhân, tổ chức nước ngoài như:

(1) Bán nhà ở vượt quá số lượng cá nhân, tổ chức nước ngoài được phép có theo quy định;

(2) Bán nhà ở mà theo quy định thuộc khu vực không cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài được có;

(3) Không gửi tài liệu để đăng trên Cổng tài liệu điện tử của Sở Xây dựng về nhà ở đã phân phối cho cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Bộ Xây dựng khẳng định, pháp luật về quản lý người nước ngoài mua nhà ở ở Việt Nam đến nay đã được thi công tương đối đồng bộ và đầy đủ.

“Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp nghiêm ngặt Bên cạnh đó có chính quyền địa phương trong việc quản lý người nước ngoài mua nhà ở ở những địa phương như kiến nghị của cử tri Thành phố Cần Thơ”, văn bản của Bộ nêu rõ.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Báo đất việt

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *