“Bảng giá đất của các tỉnh, thành trực thuộc T.Ư hiện chỉ bằng khoảng 30-50% giá thị trường”

Góp ý dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hình thức BT, những chuyên gia cho rằng còn có nhiều điểm chưa hợp lý, độc đáo là nhữngh tính giá trị quỹ đất dùng để chi trả cho nhà đầu tư có thể gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Cần phải có 1 biện pháp tính giá trị quỹ đất chi trả cho nhà đầu tư BT chính xác để tránh thất thoát ngân sách.

Nhằm tránh lãng phí nguồn lực đất đai, thất thoát ngân sách nhà nước, mới đây Bộ Tài chính đã có công văn gửi những Bộ, Ủy ban nhân dân những tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương giải đáp thực hiện tạm dừng việc tham khảo, chọn lọc sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư kể từ ngày 1.1.2018 cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức thi công – chuyển giao (BT) có hiệu lực thi hành.

Tuy nhiên, dự thảo Nghị định theo phân tách của những chuyên gia vẫn còn có nhiều điểm chưa hợp lý, độc đáo là nhữngh tính giá trị quỹ đất dùng để chi trả cho nhà đầu tư dự án BT có thể gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Theo Hiệp hội nhà đất HCM (HoREA), nhữngh tính giá trị quỹ đất chi trả cho nhà đầu tư BT theo nội dung dự thảo Nghị định có điểm chưa thích hợp. Cụ thể, phương thức tính giá trị quỹ đất chuẩn bị chi trả tương đương có giá trị dự án BT được duyệt. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho rằng, căn cứ Luật Đất đai 2013, biện pháp tính giá trị quỹ đất chuẩn bị chi trả cho dự án BT theo điều khoản trên chỉ đúng trong trường hợp thửa đất chi trả có giá trị nhỏ (chiếm số ít), trong khi đây đa phần những thửa đất, khu đất chi trả cho dự án BT có giá trị rất cao.

Theo ông Châu, trên thực ở “Bảng giá đất” của những tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương GĐ này đều chỉ bằng dao động 30-50% giá thị trường. Do vậy, nội dung này của dự thảo nếu được thông qua và tiến hành cho mọi thửa đất, khu đất như nhữngh làm GĐ này để chi trả cho dự án BT thì có thể làm thất thoát ngân sách nhà nước. Đó là chưa nói công tác thực thi pháp luật về quy trình, thủ tục định “Giá đất cụ thể” của những dự án GĐ này còn rất nhiều bất cập, không minh bạch, tạo ra tệ “xin – cho”, nhũng nhiễu, tiêu cực, “cưa đôi, cưa ba”, làm thất thoát ngân sách.

Do đây, HoREA cho rằng cần sửa nội dung này của dự thảo nghị định theo hướng, giá trị quỹ đất chuẩn bị chi trả tương đương có giá trị dự án BT hoặc giá trị dự án BT được thỏa thuận chi trả theo GĐ được duyệt. Trong đây, giá trị quỹ đất chuẩn bị chi trả tương đương được xác định ở thời điểm phê duyệt báo cáo tìm hiểu khả thi bằng biện pháp xác định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật đất đai.

Về lâu dài, để đơn giản hóa thủ tục hành chính, chắc chắn tính minh bạch và tiêu chuẩn xác định giá đất cụ thể thích hợp có giá thị trường thì theo HoREA cần phải sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 theo hướng Chính phủ không ban hành khung giá đất mà giao toàn quyền cho cấp tỉnh ban hành bảng giá đất.

Bảng giá đất này được điều chỉnh hàng năm bằng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số k). Và để chắc chắn tiêu chuẩn giá đất thích hợp có giá thị trường, thì có thể tiến hành nội dung tính giá quỹ đất chi trả cho dự án BT theo phương thức giá trị quỹ đất chuẩn bị chi trả tương đương có giá trị dự án BT được duyệt.

Đồng thời, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ có cơ chế để phát huy vai trò của “Tổ chức phát triển quỹ đất” thực hiện “tính năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái an cư; nhận giao dịch quyền sử dụng đất của những tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện những dịch vụ khác” để phát triển quỹ đất theo quy hoạch, đấu giá công khai quỹ đất tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước để thực hiện những công trình cơ sở hạ tầng, trong đây có dự án BT, để việc chi trả theo hình thức hợp đồng BT trở về đúng bản chất chi trả “hàng – tiền”, chứ không phải chi trả kiểu “hàng – hàng” như GĐ này.

Về phương án xử lý chuyển tiếp trong GĐ từ ngày 1.1.2018 đến nay, HoREA cũng yêu cầu Chính phủ có Văn bản chỉ đạo hoặc giao cho Bộ Tài chính giải đáp những Bộ, ngành, những tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương và những nhà đầu tư Dự án BT thực hiện những biện pháp cần thiết để xử lý tình huống đối có những Dự án BT bị tạm dừng triển khai thực hiện việc chi trả bằng quỹ đất kể từ ngày 1.1.2018 đến nay để tháo gỡ gặp khó cho những bên có liên quan.

Hiệp hội cũng yêu cầu Chính phủ tham khảo, đã đi vào hoạt động để sớm ban hành “Nghị định Quy định việc sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng thi công – chuyển giao”, cung cấp được kỳ vọng của những nhà đầu tư và người dân.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Lao Động

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *