Báo cáo giao dịch nhà đất đáng ngờ, trên 300 triệu đồng cho Ngân hàng Nhà nước

Doanh nghiệp TP.HCM gửi báo cáo một vài chuyển nhượng đáng ngờ, chuyển nhượng tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên cho Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS (Bộ Xây dựng), Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).

Sở Xây dựng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện qy định pháp luật về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh BĐS – Ảnh: Trung Hiếu

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có công văn gửi công ty kinh doanh và sàn chuyển nhượng, môi giới BĐS ở TP, Thanh tra Sở Xây dựng về thực hiện công tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh BĐS theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Theo đây, Sở Xây dựng đề nghị một vài đơn vị thực hiện công tác phòng chống rửa tiền. Cụ thể, công ty BĐS ban hành và thực hiện quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định pháp luật; lập và gửi báo cáo một vài chuyển nhượng đáng ngờ, báo cáo một vài chuyển nhượng tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS (Bộ Xây dựng), Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước).

Ngoài ra, công ty phân tích rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố ở tổ chức mình về một vài chuyển nhượng BĐS gửi về hai cơ quan nói trên trước ngày 15.9. Doanh nghiệp điện thoại có Cục Phòng, chống rửa tiền để có tài liệu và giải đáp về một vài danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) theo quy định pháp luật.

Thanh tra Sở Xây dựng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện qy định pháp luật về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh BĐS và có báo cáo gửi Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS trước ngày 15.9.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Thanh niên

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *