Báo cáo Thủ tướng về “đứa con lai” officetel, Bộ Xây dựng than nhiều vướng mắc

Trước loạt 1 số vướng mắc, gặp khó liên quan đến loại hình mới – officetel, Bộ Xây dựng đã đề xuất Thủ tướng cho phép Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp có 1 số Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu kỹ, thi công trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý vận hành loại hình này thay vì thi công Thông tư…

Một căn officetel đã đưa vào sử dụng.

Giao Bộ Xây dựng thi công Thông tư quản lý Officetel là chưa đủ cơ sở pháp lý

Ngày 23/4/2019, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 11 về 1 số biện pháp thúc đẩy phân khúc BĐS phát triển ổn định, lành mạnh.

Trong văn bản này, Thủ tướng đã giao cho Bộ Xây dựng nghiên cứu kỹ, ban hành quy chế quản lý vận hành loại hình công trình văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (Officetel).

Liên quan đến loại hình BĐS mới vẫn được gọi là “đứa con lai” này, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập thi công Thông tư của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý vận hành Officetel.

Tuy nhiên theo Bộ Xây dựng, quá trình triển khai nghiên cứu kỹ, đã phát sinh 1 số gặp khó, vướng mắc.

“Hệ thống pháp luật hiện hành chưa có khái niệm, quy định pháp lý về loại hình công trình văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn – officetel”, Bộ Xây dựng nêu rõ trong báo cáo gửi Thủ tướng.

Bên cạnh đây, Nghị định số 81 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Xây dựng không có quy định về nội dung quản lý vận hành căn hộ cao tầng văn phòng (hoặc công trình thi công nhìn chung) thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng.

Do vậy, việc Bộ Xây dựng thi công Thông tư ban hành Quy chế quản lý vận hành loại hình căn hộ cao tầng văn phòng (Officetel) là chưa đủ cơ sở pháp lý.

Cũng theo Bộ này, loại hình công trình căn hộ cao tầng văn phòng ngoài tính năng sử dụng làm văn phòng còn sử dụng để lưu trú ngắn hạn, việc lưu trú này được hiểu là các người làm việc ở văn phòng đây có thể tạm trú ở căn hộ cao tầng ngoài thời gian làm việc.

“Như vậy, việc lưu trú này là có điều kiện, cần giới hạn về thời gian và phải có cơ chế quản lý nghiêm ngặt, tránh hiện trạng lợi dụng để sử dụng căn hộ cao tầng văn phòng thành nhà ở, dẫn tới hiện trạng tăng lên dân số, gây quá tải hệ thống hạ tầng thành thị”, Bộ Xây dựng lưu ý.

Ngoài ra, theo quy định của Luật Cư trú và 1 số văn bản giải đáp thi hành thì việc giải đáp lưu trú, quản lý lưu trú (đối tượng, điều kiện đăng ký lưu trú, đơn vị quản lý lưu trú…) thuộc thẩm quyền, tính năng, nhiệm vụ của ngành công an, không thuộc tính năng, thẩm quyền của Bộ Xây dựng.

Cần có nghị định riêng về quản lý vận hành Officetel

Báo cáo Thủ tướng, Bộ Xây dựng cho biết, việc quản lý vận hành công trình thi công đa năng, đa có (1 tòa nhà căn hộ cao tầng văn phòng có nhiều chủ có) cần có 1 đơn vị quản lý vận hành có tính năng, điều kiện, chắc chắn năng lực thực hiện công tác quản lý vận hành, bảo trì công trình, đặc thù là 1 số phần quy mô có sử dụng chung.

“Điều này dẫn đến phải quy định về điều kiện kinh doanh của Đơn vị quản lý vận hành công trình. Trong khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định Thông tư không được quy định điều kiện kinh doanh của công ty”, Bộ Xây dựng nêu phát sinh.

Ngoài ra, cơ chế xử phạt đối có 1 số hành vi vi phạm hành chính trong vận hành quản lý vận hành loại hình căn hộ cao tầng văn phòng (officetel) chưa được quy định trong Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ. Theo quy định, việc quy định xử phạt thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Từ 1 số nguyên nhân nêu trên, Bộ Xây dựng đã có văn bản xin ý kiến Bộ Tư pháp và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thi công, ban hành Quy chế quản lý vận hành đối có loại hình căn hộ cao tầng văn phòng (officetel) và đề xuất nghiên cứu kỹ, ban hành quy định quản lý vận hành loại hình này theo hình thức Nghị định.

“Bộ Xây dựng cảm thấy việc ban hành Quy chế quản lý vận hành loại hình căn hộ cao tầng văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (officetel) theo hình thức Thông tư là chưa chắc chắn cơ sở pháp lý theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015”, Bộ Xây dựng nêu.

Do vậy, Bộ Xây dựng đã đề xuất Thủ tướng cho phép thực hiện theo hướng: Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp có 1 số Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu kỹ, thi công trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý vận hành loại hình căn hộ cao tầng văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Dân trí

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *