Bình Dương: Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng tại Dự án Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Khang

Sau khi nhận được Công văn số 5187/UBND-KTN ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ) đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở ở Dự án Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Khang, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (Dự án) và hồ sơ Dự án gửi kèm, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Dương.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đây, về hồ sơ pháp lý của Dự án: Dự án có quy mô 3,45ha gồm 320 lô đất xây dựng nhà ở liên kế thương mại thuộc phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Dự án được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Cty TNHH BĐS Phú Hồng Thịnh (Cty) làm chủ đầu tư ở Công văn số 2498/UBND-KTN ngày 07/6/2018; chấp thuận chủ trương đầu tư ở Công văn số 3154/UBND-KTN ngày 13/7/2018.

UBND thị xã Thuận An đã phê duyệt quy hoạch chi tiết mật độ 1/500 của Dự án ở Quyết định số 4276/QĐ-UBND ngày 03/7/2018. UBND tỉnh Bình Dương đã giao đất và cho phép Cty được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án ở Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 25/7/2018.

Cty đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hệ thống hạ tầng kỹ thuật Dự án ở Quyết định số 10/2018/QĐ-PHT ngày 14/8/2018; phê duyệt Dự án (phần công trình dân dụng) ở Quyết định số 22/2018/QĐ-PHT ngày 22/10/2018.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã cấp phép xây dựng 1 số công trình hạ tầng kỹ thuật ở Giấy phép xây dựng số 2697/GPXD-SXD ngày 14/8/2018.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương ở Công văn số 5187/UBND-KTN, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản gắn liền có đất (tổng quy mô 20.750,6m2 đất xây dựng nhà ở thuộc Dự án).

Ý kiến cụ thể đối có khu vực được thực hiện CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở ở Dự án: Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương ở Công văn số 5187/UBND-KTN và hồ sơ Dự án gửi kèm, Dự án thuộc nhóm 1 số dự án chuyển đổi công năng từ đất công nghiệp sang thành phố, thương mại, dịch vụ được UBND tỉnh Bình Dương có chủ trương cho phép cập nhật vào Quy hoạch phân khu 1/2000 (theo Thông báo số 43/TB-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Bình Dương), thuộc danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 của thị xã Thuận An (theo Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Bình Dương), thích hợp có quy hoạch phân khu mật độ 1/2000 phường Bình Chuẩn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (được UBND thị xã Thuận An phê duyệt điều chỉnh cục bộ ở Quyết định số 4198/QĐ-UBND ngày 27/6/2018).

Theo quy hoạch phân khu mật độ 1/2000 phường Bình Chuẩn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 được UBND thị xã Thuận An phê duyệt ở Quyết định số 7756/QĐ-UBND ngày 30/12/2014, tuyến các con phố Bình Chuẩn 67 (nay là các con phố Bình Chuẩn 37) được xác định là các con phố khu vực (lộ giới 24m, mặt các con phố 14m).

Tuy nhiên, theo chọn lọc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu mật độ 1/2000 phường Bình Chuẩn (Quyết định số 4198/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND thị xã Thuận An), lộ giới tuyến các con phố Bình Chuẩn 37 được điều chỉnh giảm (lộ giới 17m, mặt các con phố 9m) và xác định tuyến các con phố này không nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn GĐ 2016 – 2020 của thị xã Thuận An (Văn bản số 3227/UBND-KT ngày 30/10/2018 của UBND thị xã Thuận An).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương và kết quả khảo sát thực ở ở Dự án, GĐ này, Dự án đang xây dựng 1 số hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu thích hợp có nội dung thẩm định kiến trúc bản vẽ xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và giấy phép xây dựng được cấp, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương thực hiện 1 số nội dung sau:

Căn cứ địa điểm, đặc điểm của Dự án, nhu cầu phát triển nhà ở và 1 số quy định ở Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển thành phố, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ giải đáp 1 số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, 1 số quy định của pháp luật về đất đai có liên quan tham khảo, quy định khu vực được thực hiện CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở ở Dự án.

Đối có tuyến các con phố Bình Chuẩn 37, căn cứ tình hình thực ở đầu tư xây dựng tuyến các con phố này và hạ tầng kỹ thuật khu vực kế bên Dự án, tham khảo và chịu trách nhiệm xác định chính xác tính năng của tuyến các con phố Bình Chuẩn 37 để quy định cụ thể 1 số khu vực được CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở theo thẩm quyền, chắc chắn tuân thủ quy định của pháp luật, chắc chắn việc điều chỉnh giảm lộ giới tuyến các con phố Bình Chuẩn 37 không tác động đến hệ thống hạ tầng chung của khu vực.

Chỉ đạo Sở Xây dựng, 1 số cơ quan tính năng liên quan và chủ đầu tư thống nhất chọn lọc 1 số mẫu kiến trúc nhà ở trong Dự án; giám sát nghiêm ngặt việc xây dựng nhà ở trong khu vực Dự án chắc chắn tuân thủ quy hoạch chi tiết mật độ 1/500, kiến trúc thành phố và 1 số mẫu nhà ở đã được phê duyệt.

Việc CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở chỉ được áp dụng sau khi khu vực chuẩn bị thực hiện CQSDĐ đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (các con phố giao thông, 1 số tuyến cấp điện, chiếu sáng, tài liệu viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, chắc chắn kết nối có hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp 1 số dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Xây Dựng

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *