Bình Thuận và Bộ Xây dựng phải kiểm tra việc sân golf Phan Thiết biến thành khu đô thị

Sân golf Phan Thiết sau khi được cấp phép đã xin mua bán sang đất ở thành thị và được UBND tỉnh Bình Thuận chấp nhận, khiến 1 vài cán bộ đẳng cấp hưu trí trong tỉnh phản ứng.

Khu thành thị biển Phan Thiết – Ảnh: ĐỨC TRONG

Ngày 5-9, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết ông Nguyễn Xuân Thành – phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ – vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về kết quả xác minh nội dung phản ánh của công dân liên quan đến việc chuyển đổi sân golf Phan Thiết sang khu thành thị ở Bình Thuận.

Theo đây, Thủ tướng chấp nhận có kiến nghị của Thanh tra Chính phủ ở văn bản số 892, đồng thời chỉ đạo chủ tịch UBND Bình Thuận tổ chức thực hiện 1 vài kiến nghị này và báo cáo kết quả trước ngày 30-10.

Thủ tướng còn chỉ đạo Bộ Xây dựng rút bí kíp trong việc ban hành văn bản số 906 giải đáp nghiệp vụ cho UBND Bình Thuận chưa chắc chắn đúng tinh thần pháp luật.

Cụ thể theo báo cáo số 892, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND Bình Thuận giao Sở xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp có 1 vài cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát lại kiến trúc cơ sở, kiến trúc bản vẽ xây dựng và công tác nghiệm thu dự án Khu thành thị biển Phan Thiết.

Các sở ngành trên còn phải rà soát, kiểm tra tổng kinh phí đầu tư kết cấu hạ tầng được kiểm toán so có kinh phí đầu tư xây dựng được thẩm tra. Trường hợp thấp hơn kinh phí đầu tư xây dựng trong phương án giá đất (hơn 1,6 ngàn tỉ đồng) thì tham mưu việc thu bổ sung tiền sử dụng đất vào ngân sách).

Ngoài ra, địa phương phải đôn đốc, giải đáp chủ đầu tư đã đi vào vận hành hồ sơ đã đi vào vận hành công trình theo quy định.

Địa phương trên tiếp tục thực hiện việc chuyển 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội ở dự án theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Đồng thời địa phương phải tổ chức kiểm điểm, rút bí kíp đối có 1 vài tổ chức, cá nhân để xảy ra hạn chế, thiếu sót ở dự án.

Khu thành thị biển Phan Thiết – Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo hồ sơ, trước đây ngày 6-4-2015, UBND tỉnh Bình Thuận ra Quyết định số 909/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án Khu thành thị du lịch biển đô thị Phan Thiết, phường Phú Thủy. Bốn ngày sau khi ra chọn lọc này, UBND Bình Thuận tiếp tục chọn lọc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, có qui mô 620.655,6m2.

Trong đây, qui mô tính tiền sử dụng đất là 363.523,6m2, có mục đích đất ở thành thị. Riêng phần qui mô còn lại không thu tiền sử dụng đất (đất công cộng). Dự án này đã vấp phải nhiều phản ứng, không đồng tình từ 1 số cán bộ hưu trí nguyên là 1 vài lãnh đạo cao nhất của tỉnh Bình Thuận.

Cụ thể, dự án trên trước khi phê duyệt là đất sân golf Phan Thiết được Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và đầu tư) cấp giấy phép đầu tư ngày 27-7-1993. Dự án sân golf Phan Thiết được đầu tư từ 100% vốn nước ngoài, thời gian vận hành là 50 năm.

Quá trình vận hành kinh doanh, sân golf Phan Thiết nhiều lần mua bán vốn, chủ đầu tư. Chủ đầu tư cuối cùng của sân golf này được UBND Bình Thuận cho mua bán vốn (15-11-2013) là Công ty cổ phần Rạng Đông.

Trong 1 vài ngày 2 và 24-12-2013, chủ đầu tư này đã yêu cầu địa phương xin mua bán đất sân golf sang đất ở thành thị để đầu tư xây dựng và kinh doanh villa, nhà vườn, nhà phố, nhà cao tầng… Đến ngày 5-3-2014, UBND tỉnh Bình Thuận ra thông báo số 75/TB-UBND về kết luận của chủ tịch UBND tỉnh chấp nhận có kiến nghị của chủ đầu tư.

Các cán bộ hưu trí cho rằng doanh nghiệp này mới tiếp nhận sân golf được hai tuần nhưng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu xin chuyển sang đất thành thị là “không thông thường” và không thích hợp có quy định giai đoạn này.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Tuổi trẻ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *