Bịt kẽ hở trong pháp luật đất đai

Cứ sau vài năm lại sửa đổi Luật Đất đai và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, nhưng cho đến nay vẫn còn nhiều bất cập…

Hình minh họa

Hệ thống pháp luật đất đai tuy đã được điều chỉnh, bổ sung không ngừng nghỉ, cứ sau vài năm lại sửa đổi Luật Đất đai và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, nhưng cho đến nay vẫn còn nhiều bất cập.

Theo ông Trần Quốc Toản, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, có 1 số nội dung pháp luật về đất đai chưa có quy định điều chỉnh; 1 số nội dung khó khả thi vì chưa thích hợp có điều kiện thực tiễn; 1 số văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai chưa được ban hành đầy đủ, còn thiếu đồng bộ, thiếu ổn định.

Chưa kịp thời khắc phục một vài bất cập

Liên quan đến vấn đề này, qua kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất trong và sau cổ phần hoá công ty nhà nước GĐ 2011–2017, Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, công tác giao đất ở nhiều địa phương còn hạn chế, trong đây chủ yếu là giao theo hình thức chỉ định, không đấu giá quyền sử dụng đất…

Về lý do, ngoài việc chưa tuân thủ đúng quy định còn do hệ thống pháp luật chưa đã đi vào làm việc, chưa được kịp thời khắc phục 1 số tồn ở đã diễn ra nhiều năm, điều chỉnh một vài vấn đề phát sinh mới, dẫn đến bất cập trong tổ chức thi hành, ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý, hiệu quả sử dụng đất.

Cụ thể, pháp luật đất đai chỉ quy định việc đấu giá quyền sử dụng đất đối có trường hợp giao đất, cho thuê đất chứ chưa quy định nghiêm ngặt, ép buộc phải đấu giá đối có đất do công ty đang quản lý, sử dụng khi chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời quy định về đối tượng được giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá còn khá rộng, chưa cụ thể.

Vấn đề này cộng có một vài bất cập, thiếu minh bạch trong việc xác định giá đất không sát giá phân khúc, là kẽ hở cho tiêu cực, gây thất thoát ngân sách nhà nước khi chuyển quyền sử dụng đất từ công ty nhà nước sang công ty tư nhân thông qua cổ phần hoá, sau đây chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải đấu giá trong điều kiện nguồn đất đai có hạn, nhu cầu sử dụng đất càng ngày càng cao, nhất là ở thành thị có một vài khu đất có giá trị sinh lời cao.

Bên cạnh đây, quy định về trình tự, thủ tục, điều kiện giao đất để thực hiện dự án cũng không hợp lý, không cụ thể, dẫn đến hiện trạng chủ đầu tư không đủ năng lực triển khai.

Trong khi đây, khó có thể thực hiện được việc thu hồi đất đối có một vài trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai do vướng mắc trong việc xử lý tài sản, giá thành đầu tư vào đất công ty đang sử dụng (chưa quy định thẩm quyền, nội dung, trình tự thủ tục bồi thường về đất, tài sản, giá trị đã đầu tư vào đất) đối có trường hợp phải thu hồi… để thực hiện đấu giá theo quy định.

“Việc không đấu giá quyền sử dụng đất khi công ty chuyển đổi mục đích sử dụng đất luôn tiềm ẩn nguy cơ cao, thất thoát ngân sách nhà nước”, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước nêu rõ.

Làm giảm hiệu quả đầu tư

Qua kiểm toán cũng cho thấy, quy định pháp luật về biện pháp định giá đất còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa thích hợp thực ở. Việc giải đáp điều chỉnh giá do nhân tố khác biệt của thửa đất so sánh có thửa đất cần định giá là không cụ thể, không rõ ràng, dẫn đến việc xác định hệ số điều chỉnh có tính chủ quan của cá nhân, tổ chức thẩm định giá.

Các hạn chế, vướng mắc về quy định pháp luật nêu trên tiềm ẩn rủi ro cho công tác xác định giá đất từ việc xác định giá không thích hợp giá trị trường, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng thời biện pháp định giá đất theo biện pháp so sánh và biện pháp thặng dư có quy trình một vài bước thực hiện khá phức tạp, không minh bạch, dẫn đến công ty, người dân không nắm bắt được để có thể tự xác định phương án đầu tư, sản xuất kinh doanh của mình. Công chức cơ quan nhà nước có trách nhiệm tham dự xác định giá đất cũng gặp gặp khó, lúng túng.

Thực tế, nhiều dự án được giao đất nhưng việc xác định giá đất bị kéo dài, chậm huy động nguồn thu ngân sách nhà nước, làm chậm chễ việc triển khai thực hiện dự án, gây lãng phí nguồn lực đất đai, làm giảm hiệu quả đầu tư, hiệu quả làm việc sản xuất kinh doanh của công ty.

Ngoài ra, trên thực ở, một vài hành vi góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối có đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, vi phạm điều 175 của Luật Đất đai 2013 và hành vi không sử dụng đất, vi phạm quy định khoản 3 điều 12 Luật Đất đai 2013 khá phổ biến. Tuy nhiên, Nghị định 102/CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai lại chưa quy định mức xử phạt vi phạm hành chính đối có một vài trường hợp này.

Tại điều 175 Luật Đất đai 2013 cũng quy định: tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm được phân phối tài sản thuộc có của mình gắn liền có đất thuê khi đã đủ điều kiện quy định ở điều 189 Luật Đất đai. Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định.

Tuy nhiên không nêu rõ mục đích đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hay trong chọn lọc hoặc hợp đồng cho thuê đất đã ký có bên phân phối tài sản, dẫn đến gặp khó, vướng mắc, thiếu nhất quán về tiêu chí trong quá trình thực hiện giữa một vài đơn vị.

Trước hiện trạng này, ông Toản khuyến nghị: “Cần tiếp tục nghiên cứu kỹ sửa đổi bổ sung Luật Đất đai và một vài chính sách phân phối hàng cụ thể hóa Luật đất Đai, nhất là một vài quy định liên quan đến mối quan hệ giữa Nhà nước và một vài chủ thể sử dụng đất, đến sự vận động của quan hệ đất đai trong cơ chế phân khúc, như về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư khi Nhà nước thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất, giải quyết tranh chấp, xử lý vi hành chính trong lĩnh vực đất đai”.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Vneconomy

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *