Bộ Giao thông lên tiếng về chênh lệch 32 tỷ USD đầu tư đường sắt tốc độ cao

Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Bộ này rà soát, tính toán đầu tư hoàn chỉnh và khai thác đồng bộ đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam, có vận tốc kiến trúc là 350km/h, tổng mức đầu tư 58,7 tỷ USD. Đây là lí do ở sao mức đầu tư vênh 32 tỷ USD so có tính toán của Bộ Kế hoạch và đầu tư theo vận tốc 200km/h (chỉ hết 26 tỷ USD).

Theo Bộ Giao thông Vận tải, vốn đầu tư dự kiến ĐSCT Bắc-Nam cao do kiến trúc tốc độ 350 km/h – Ảnh minh họa

Bộ GTVT cho biết, trên cơ sở định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển GTVT đường sắt và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ở Văn bản 1672 ngày 15/3/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, đã đi vào hoạt động báo cáo nghiên cứu kỹ tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, từ năm 2017, Bộ GTVT đã tổ chức rà soát 1 số nghiên cứu kỹ trước đó về dự án và tổ chức nghiên cứu kỹ cập nhật, bổ sung.

Quá trình triển khai, Bộ GTVT đã tổ chức 4 hội nghị, hội thảo chuyên đề và 1 số báo cáo (đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ) để xin ý kiến của 1 số cơ quan, đơn vị có liên quan và 1 số chuyên gia. Đồng thời, Bộ GTVT cũng trực tiếp làm việc, có ý kiến chính thức bằng văn bản của 20/20 địa phương có dự án đi qua; lấy ý kiến của 1 số bộ, ngành liên quan ở Văn bản 12919 ngày 14/11/2018 về việc góp ý hồ sơ nghiên cứu kỹ tiền khả thi dự án (cho đến thời điểm 5/1/2019, Bộ GTVT đã nhận được ý kiến của 9/10 bộ, ngành về căn bản thống nhất có đề xuất hồ sơ của Bộ GTVT trình Thủ tướng).

Sau đó, trên cơ sở kết quả nghiên cứu kỹ về phạm vi, diện tích, phương án công nghệ,… căn cứ 1 số quy định của pháp luật hiện hành về lập tổng mức đầu tư dự án, giải đáp trong nước (có sự hỗ trợ của giải đáp nước ngoài) đã đề xuất tổng mức đầu tư dự án là 58,7 tỷ USD. Ngày 14/2/2018, Bộ GTVT đã có Tờ trình số 1281 trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu kỹ tiền khả thi dự án.

Theo Bộ GTVT, có tổng mức đầu tư rất lớn của dự án, phương án phân kỳ đầu tư bên cạnh việc cung cấp nhu cầu vận tải nhằm chắc chắn hiệu quả dự án, báo cáo nghiên cứu kỹ tiền khả thi cũng đã nghiên cứu kỹ khả năng huy động nguồn lực nhằm giảm áp nợ công của nền kinh tế. Theo đó có 2 phương án phân kỳ đầu tư, cụ thể:

Thứ nhất, phân kỳ theo chiều ngang: Đầu tư hoàn chỉnh và khai thác đồng bộ đường sắt tốc độ cao trên từng đoạn. Tốc độ kiến trúc là 350km/h. Cụ thể, GĐ 1 (dự kiến từ 2020 – 2032) đầu tư đoạn Hà Nội – Vinh và TP.Hồ Chí Minh – Nha Trang có tổng mức đầu tư dự kiến là 24,7 tỷ USD. Giai đoạn 2 (dự kiến từ 2032 – 2050) đầu tư đoạn Vinh – Nha Trang để nối thông toàn tuyến (mặc dù được phân thành 2 GĐ nhưng thực chất đó là 1 quá trình đầu tư liên tục) tổng mức đầu tư là 33,98 tỷ USD.

Thứ hai, phân kỳ theo chiều kỳ dọc: Đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng toàn tuyến theo nguyên tắc đường sắt tốc độ cao và phân kỳ đối có việc đầu tư thiết bị, phương tiện vận tải và phương thức khai thác. Cụ thể, GĐ 1 (dự kiến từ 2020 – 2032) đầu tư hạ tầng tất cả tuyến Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh chắc chắn tốc độ kiến trúc 350km/h nhưng chưa điện khí hóa, mua sắm đoàn tàu diezel để khai thác riêng tàu khách trên toàn tuyến có vận tốc khai thác tối đa 150km/h có tổng mức đầu tư là 41,980 tỷ USD.

Giai đoạn 2 (dự kiến từ 2032 – 2050) áp dụng điện khí hóa, nâng cấp hệ thống tài liệu tín hiệu, mua sắm đoàn tàu tốc độ cao thay thế tầu diezel để khai thác trên toàn tuyến có tổng mức đầu tư là 17,11 tỷ USD.

Qua đánh giá về khả năng cung cấp nhu cầu vận tải trên hành lang, khả năng huy động 1 số nguồn lực đầu tư, hiệu quả đầu tư dự án cũng như sự thích hợp có quy hoạch liên quan, báo cáo nghiên cứu kỹ tiền khả thi dự án đề xuất phương án và công đoạn đầu tư dự án như sau:

Giai đoạn 1 (dự kiến đã đi vào hoạt động vào 2030 – 2032): Chuẩn bị đầu tư và tổ chức đầu tư thi công 2 đoạn (Hà Nội – Vinh và Nha Trang – đô thị Hồ Chí Minh). Cùng có quá trình đầu tư thi công là công tác dự kiến nguồn nhân lực, thi công thể chế để khai thác vào năm 2032.

Giai đoạn 2 (dự kiến từ 2032 – 2050): Tiếp tục đầu tư thi công đoạn Vinh – Nha Trang. Trong đó ưu tiên đoạn Vinh – Đà Nẵng để có thể khai thác vào năm 2040 và tiếp tục đã đi vào hoạt động đoạn Đà Nẵng – Nha Trang vào năm 2050.

Kết quả nghiên cứu kỹ của Bộ GTVT cũng như ý kiến của Bộ KH-ĐT liên quan đến diện tích, tổng mức đầu tư dự án,… sẽ tiếp tục được Bộ GTVT có ý kiến, giải trình làm rõ trong quá trình thẩm định của Hội đồng thẩm định Nhà nước (ở Văn bản 3762/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 5/6/2019, Bộ KH-ĐT đã báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ tham khảo thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định báo cáo nghiên cứu kỹ tiền khả thi dự án) và thẩm tra của 1 số cơ quan có liên quan trước khi trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án.

“Bộ GTVT tiếp tục triển khai nghiên cứu kỹ, tham mưu và thực hiện 1 số bước thứ hai của dự án 1 1 sốh cẩn thận, khách quan và tuân thủ đúng quy trình và 1 số quy định của pháp luật hiện hành.” – Bộ GTVT nêu rõ.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Dân trí

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *