Bỏ hơn 1.000 định mức lạc hậu trong đầu tư xây dựng

Hơn 1 năm qua, ở phần thi công, Bộ Xây dựng rà soát 14.738/14.738 định mức, loại bỏ 1.005 mức, sửa đổi 3.289 mức, bổ sung 1.120 mức.

Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức, giá thi công được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2038/QĐ-TT ngày 18/12/2017. Theo phân tách của một vài chuyên gia kinh tế, đề án đưa vào thực hiện là cuộc một vàih mạng trong quản lý đầu tư thi công, sẽ góp phần nâng cao quản lý một vài dự án công, hạn chế đội vốn, nâng cao năng suất ngành thi công, tạo được phân khúc thi công minh bạch, tranh đua, chống thất thoát lãng phí trong đầu tư thi công.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Đề án Hoàn thành hệ thống định mức, giá thi công, ông Phạm Văn Khánh – Cục trưởng Cục Kinh tế thi công, Bộ Xây dựng cho biết: Đổi mới cơ chế chính sách bán hàng về quản lý giá thành và hợp đồng thi công là 1 nội dung quan trọng của đề án, do vậy ngay trong năm 2018, Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp có một vài Bộ, cơ quan liên quan soạn thảo và trình Chính phủ ban hành hai Nghị định thay thế: Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý giá thành đầu tư thi công công trình và Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng thi công. Dự thảo hai nghị định này đang trình Thủ tưởng Chính phủ sau khi lấy ý kiến một vài thành viên Chính phủ.

Ở nhiệm vụ nghiên cứu kỹ ban hành một vài biện pháp thi công hệ thống định mức và giá thi công mới thích hợp có kinh tế phân khúc và thông lệ quốc tế, Bộ Xây dựng điều tra, khảo sát số liệu thực tiễn trên địa bàn 63 tỉnh, thành phố để phục vụ thi công một vài biện pháp. Hiện nay Bộ đang tổng hợp, xử lý số liệu khảo sát.

Cùng có đây, Cục Kinh tế thi công chủ trì, phối hợp có Viện Kinh tế thi công và chuyên gia giải đáp Nhật Bản đã đi vào hoạt động biện pháp thi công hệ thống định mức và giá thi công mới. Cục Kinh tế thi công cũng đã tổ chức lập báo cáo nghiên cứu kỹ khả thi dự án thi công hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá thi công và dịch vụ thành thị.

Ông Phạm Văn Khánh – Cục trưởng Kinh tế thi công Bộ Xây dựng nhận định: “Triển khai đề án, việc thực hiện rà soát hệ thống định mức, giá thi công được thực hiện ở diện tích lớn, bài bản, nghiêm túc. Qua rà soát đã mạnh dạn loại bỏ hơn 1000 định mức lạc hậu; sửa đổi hơn 3000 định mức, bảo đảm qui định tính đúng tính đủ, sát có thực tiễn; bổ sung hơn 2000 định mức mới… góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong đầu tư thi công, chống thất thu lãng phí trong đầu tư công”.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh: Đề án là cuộc một vàih mạng trong quản lý đầu tư thi công. Hiện nay, công nghệ, năng suất thi công phát triển tốt nhưng kinh tế thi công, quản lý giá thành chưa theo kịp phân khúc nên việc triển khai đề án có ý nghĩa hết sức quan trọng. Triển khai đề án hiệu quả sẽ góp phần nâng cao quản lý một vài dự án công, hạn chế đội vốn, nâng cao năng suất ngành thi công, tạo được phân khúc thi công minh bạch, tranh đua, chống thất thoát lãng phí trong đầu tư thi công, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thi công.

Bộ Xây dựng đã và đang tập trung đã đi vào hoạt động cơ chế chính sách bán hàng. Sau khi hai nghị định mới thay thế Nghị định 32/2015/NĐ-CP và Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được ban hành, chuẩn bị trong quý II, đầu quý III/2019, Bộ Xây dựng sẽ ban hành 15 thông tư giải đáp.

Bộ Xây dựng và 7 Bộ quản lý công trình thi công chuyên ngành, 63 địa phương sẽ tập trung thi công hệ thống định mức, giá thi công và dịch vụ thành thị mới trên cơ sở một vài thông tư giải đáp; đồng thời tiếp tục đã đi vào hoạt động hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá thi công và dịch vụ thành thị nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước sau này, góp phần tạo phân khúc thi công minh bạch, tranh đua, chống thất thoát lãng phí.

Liên quan đến giá thành triển khai Đề án, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp có Bộ Tài chính, Bộ KH&CN đã đi vào hoạt động và ban hành quy chế chi tiêu tài chính đặc biệt để phục vụ hiệu quả công tác chi trả, giải ngân của đề án, làm căn cứ phân bổ nguồn giá thành triển khai đề án cho một vài Bộ, ngành, địa phương.

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh nhận định: Trong một vài năm 2019 – 2021 phải đã đi vào hoạt động bộ hệ thống định mức và giá thi công theo biện pháp mới. Khối lượng công việc rất lớn do vậy cơ quan chủ trì là Bộ Xây dựng rất cần sự tham dự, phối hợp triển khai hiệu quả của một vài Bộ quản lý chuyên ngành và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Canhogemriversidehcm.com – Theo VTC

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *