Bộ Xây dựng chính thức vận hành Bộ phận một cửa: Giải tỏa bức xúc của người dân và doanh nghiệp

Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Xây dựng) Tống Thị Hạnh cho biết, Bộ phận 1 cửa của Bộ Xây dựng được thành lập và vận hành theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế 1 cửa, liên thông trong giải quyết TTHC. Bộ phận này thực hiện nhiệm vụ công khai một vài TTHC, giải đáp hồ sơ, tiếp nhận và trả kết quả đối có toàn bộ một vài TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ và một vài đơn vị chuyên môn thuộc Bộ.

Bộ phận 1 cửa (Bộ Xây dựng) chắc chắn một vài tiêu chí công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Mô hình này tạo ra cơ chế minh bạch, hiệu quả để cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến trách nhiệm giải quyết TTHC của cán bộ, công chức, viên chức. Nhờ tập trung đầu mối ở 1 điểm sẽ giúp phân tách, theo dõi được khối lượng công việc, giám sát quy trình tiếp nhận và công đoạn xử lý hồ sơ… Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC, cắt giảm kinh phí, thời gian thực hiện TTHC; Kiểm soát thời hạn giải quyết, trách nhiệm giải quyết TTHC của cán bộ, công chức tránh bị kéo dài nhằm chắc chắn mục tiêu cải một vàih hành chính của Chính phủ, chuyển từ “Chính phủ quản lý” sang “Chính phủ phục vụ” người dân, DN.

Theo phản ánh của DN, trước đây, TTHC được thực hiện ở cấp cục, vụ và quy trình chưa chuyên nghiệp. Do đây, một vài tổ chức, DN, người dân… phải tìm đến từng cục, vụ để chờ giải quyết thủ tục. Bởi vậy, có thể xảy ra hiện trạng chậm trễ khi chỉ cần 1 người bận, cả quy trình tiếp nhận thủ tục bị đình trệ. Vì vậy, TTHC được Bộ Xây dựng xử lý tập trung có nhiều cái lợi. Đặc biệt về thái độ làm việc, người dân được phục vụ, giải đáp nhiệt tình, thấu đáo, qua đây giảm đáng kể thời gian cá nhân, tổ chức phải di chuyển nhiều lần để bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ. Về nội dung TTHC cần thực hiện, người dân được công khai một vài quy định thống nhất về thành phần hồ sơ, trình tự và thời hạn giải quyết. Mọi thắc mắc của cá nhân, tổ chức trực tiếp hoặc qua phone đều được tiếp nhận và trả lời. Trường hợp cá nhân, tổ chức có thắc mắc trực tiếp về việc bổ sung hồ sơ, Bộ phận 1 cửa phối hợp có đơn vị giải quyết TTHC mời công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ ra Bộ phận 1 cửa để giải đáp cho cá nhân, tổ chức.

Được biết, từ quý II/2018, Bộ Xây dựng đã đưa thí điểm thành lập Bộ phận 1 cửa, 1 cửa liên thông đối có 22 TTHC trong tổng số 33 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (11 TTHC còn lại vẫn được ủy quyền cho Cục Giám định và Cục Quản lý vận hành thi công thực hiện). Trong 3 tháng đi vào vận hành, Bộ phận 1 cửa thí điểm đã tiếp nhận 47 hồ sơ giải quyết TTHC, đã giải quyết 27 hồ sơ đúng hạn định. Theo phân tách ban đầu, các nỗ lực của công chức, viên chức ở Bộ phận 1 cửa Bộ Xây dựng bước đầu đã có lại sự tin tưởng và hài lòng cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC; góp phần giải tỏa các bức xúc của người dân, DN, tạo động lực cho đề nghị phát triển kinh tế – xã hội.

Canhogemriversidehcm.com – Theo KTĐT

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *