Bộ Xây dựng: Chưa có ý kiến về việc di dời trụ sở các bộ, ngành

Trao đổi có báo chí chiều nay (9/4), bà Trần Thu Hằng – Vụ trưởng Vụ quy hoạch – thiết kế (Bộ Xây dựng) cho biết, Bộ chưa có ý kiến chính thức nào về 1 số phương án đề xuất di dời trụ sở 1 số bộ, ngành.

Vụ trưởng Vụ Quy hoạch – Kiến trúc Trần Thu Hằng chia sẻ, nhiệm vụ di dời trụ sở 1 số bộ, ngành khỏi nội đô đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định. 3 phương án về việc di dời trụ sở 1 số bộ, ngành được Viện Quy hoạch thành thị và nông thôn quốc gia (VIUP) đưa ra mới đây được xem là kết quả tìm hiểu, đề xuất của 1 đơn vị giải đáp. Báo cáo này sẽ được Bộ Xây dựng tham khảo trên căn cứ chắc chắn sự đồng thuận của 1 số bộ ngành, chắc chắn tính khả thi mới triển khai thực thiện. Hiện ở, lãnh đạo Bộ chưa có ý kiến chính thức nào về vấn đề này.

Về phương án tài chính phục vụ cho việc di dời 12 bộ ngành thì phải cân nhắc dựa trên 1 số nguồn lực, trong đây có nguồn cân đối từ ngân sách, nguồn từ việc đấu giá các khu đất cũ của 1 số cơ quan. Bà Hằng khẳng định vấn đề này sẽ được Bộ tham khảo, tính toán, cân nhắc cẩn thận. Những con số đưa ra trong báo cáo của VUIP mới chỉ là số tham mưu, đề xuất.

Vụ trưởng Vụ Quy hoạch – Kiến trúc cũng nhấn mạnh, khi đã xác định công dụng sử dụng đất ở 1 số vị trí để đưa ra đấu giá thì việc đấu giá phải chắc chắn tính khách quan, minh bạch theo quy định của luật đất đai; chắc chắn lợi ích của nhà nước, của xã hội. Còn việc 1 sốh tân giá trị đất qua 1 số phương án đề xuất thì liên quan đến qui mô đấu giá đất. Nguyên tắc căn bản cần tuân thủ trong trường hợp này là phương án chốt lại phải được 1 số bộ, ngành đồng thuận.

Ngoài ra, việc thực hiện và tổ chức thực hiện việc di dời trụ sở 1 số bộ, ngành cần phân tách cụ thể về công đoạn thực hiện để chắc chắn tính khả thi khi di dời.

Theo VUIP, 3 phương án di dời 1 số trụ sở Bộ, ngành như sau:

Theo phương án thứ nhất, 12 Bộ ngành gồm Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ được chuyển về Tây Hồ Tây. Riêng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang thi công ở Mễ Trì Hạ.

Với phương án này, nhu cầu tài chính dao động 11.897 tỷ đồng, nguồn vốn được huy động từ chuyển đổi 50 ha ở Mễ Trì thu về 10.000 tỷ đồng, vốn chuyển đổi đất trụ sở cũ dao động 1.897 tỷ đồng.

Phương án thứ hai, chuyển 12 trụ sở Bộ, ngành và Bảo hiểm Việt Nam về khu vực Mễ Trì, phạm vi quy hoạch 55 ha, bao gồm tất cả khu đất Mễ Trì Hạ, bình quân 1 cơ quan 1,8-3ha, qui mô còn lại bố trí hồ điều hòa, nhà khách, nhà công vụ, công viên phong cảnh.

Với phương án này, nhu cầu tài chính dao động 14.326 tỷ đồng, nguồn vốn chuyển đổi 20 ha đất khu vực Tây Hồ Tây dao động 8.000 tỷ đồng, vốn chuyển đổi cơ sở cũ 6.326 tỷ đồng.

Phương án thứ ba sẽ bố trí 13 cơ quan nói trên ở hai khu vực Tây Hồ Tây và Mễ Trì, trong đây 20 ha ở Tây Hồ Tây bố trí 6 bộ, ngành (bình quân 2-3 ha/cơ quan, tầng cao 9-12 tầng); khu vực Mễ Trì Hạ qui mô 55 ha sẽ bố trí 7 cơ quan (qui mô 3-4 ha /cơ quan, tầng cao trung bình 12-15 tầng).

Theo phương án này, việc chuyển đổi 13 cơ quan cần nhu cầu tài chính 17.000 tỉ đồng, trong đây vốn chuyển đổi cơ sở cũ 12.000 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước 5.000 tỷ đồng.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Vnmedia

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *