Bộ Xây dựng góp ý quy hoạch tổng thể Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2030

Mới đấy, Bộ Xây dựng đã có văn bản phúc đáp Công văn số 7902/BKHĐT-QLQH ngày 06/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến tham dự đối có quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đây, Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát và làm rõ một số nội dung, mục tiêu và một số định hướng đã đạt được, làm rõ một số lý do, cơ sở pháp lý, một số vấn đề điều chỉnh, chưa thích hợp có quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội huyện Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Bổ sung một số số liệu, phân tách về hiện trạng sử dụng đất đai, phát triển thành thị và dân cư nông thôn, một số quy hoạch và dự án đang triển khai ở Khu kinh tế Vân Đồn để có cơ sở nhận định phân tách lợi thế, định hướng phát triển của Vân Đồn.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu cần làm rõ một số tiêu chí phân tách một số phương án tăng trưởng từng ngành, lĩnh vực để chọn lọc phương án ưu tiên cho phát triển (du lịch, công nghiệp và dịch vụ, công nghiệp sáng tạo).

Để có cơ sở phát triển không gian kinh tế – xã hội, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu bổ sung một số cơ sở, luận cứ, đánh giá một số phương án dự đoán dân số (khu vực thành thị và nông thôn) và lượng khách du lịch (loại hình du lịch); đồng thời phải phân tách một số định hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực qua một số quy hoạch thi công đã được Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt.

Căn cứ trên cơ sở quy hoạch thi công vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trên cơ sở đánh giá về phân vùng phát triển, báo cáo cần phân định rõ một số phân vùng, mô hình phát triển; xác định vị trí, diện tích và tính chất một số khu công dụng chắc chắn phát triển kinh tế – xã hội, phong cảnh môi trường và an ninh quốc phòng; xác định, làm rõ một số khu vực bảo tồn, khu vực bảo vệ phong cảnh trong khu kinh tế về diện tích, quy định kiểm soát phát triển..

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến, phối hợp có UBND tỉnh Quảng Ninh đã đi vào hoạt động báo cáo trước khi trình Thủ tướng Chính phủ tham khảo chọn lọc.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Trí Thức Trẻ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *