Bộ Xây dựng nói về việc di chuyển nhà máy, trường học ra khỏi nội đô

Bộ Xây dựng cho biết, ở 1 số khu vực trong một vài thành thị lớn, việc kiểm soát thi công nhà cao tầng còn thiếu nghiêm ngặt, chưa tuân thủ quy hoạch chung khi lưu thông nhà máy, trường học ra khỏi nội đô.

Nhà máy lưu thông ra nội đô nhưng lại mọc chung cư khiến người dân bức xúc

Thông tin về các kiến nghị của cử tri trong việc rà soát, di dời một vài nhà máy công nghiệp, một vài trường đại học ra khỏi khu dân cư, Bộ Xây dựng cho biết, GĐ này, ở 1 số khu vực trong một vài thành thị lớn, việc kiểm soát thi công nhà cao tầng còn thiếu nghiêm ngặt, chưa tuân thủ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy chế quản lý quy hoạch, thiết kế. Những hạn chế này đã dẫn tới việc tăng lên dân số, quá tải về hạ tầng, gây ùn tắc giao thông, tăng lên ô nhiễm môi trường như cử tri phản ánh.

Để giải quyết một vài tồn ở trên cần có sự phối hợp đồng bộ giữa một vài Bộ ngành và UBND một vài địa phương. Cụ thể, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tập trung thực đã đi vào hoạt động hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi công trong công tác quản lý, triển khai thực hiện theo quy hoạch.

Bộ cũng phối hợp có UBND TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, một vài Bộ ngành và UBND một vài tỉnh trong vùng Thủ đô, vùng TP Hồ Chí Minh có liên quan trong quá trình thực hiện việc di dời cơ sở công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; kiểm tra, giải đáp một vài địa phương trong tổ chức lập, triển khai thực hiện quy hoạch thi công và quy hoạch thành thị.

Việc thực hiện di dời một vài nhà máy công nghiệp, một vài trường đại học ra khỏi khu dân cư và sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở công nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo trong khu vực nội đô, Bộ Xây dựng cho biết: Trên cơ sở Quy hoạch chung TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Kết quả cụ thể, về công tác di dời cơ sở công nghiệp, theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, Thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo công tác di dời, thi công danh mục, đề xuất qui định phân nhóm tiêu chí, thứ tự di dời theo một vài GĐ trên địa bàn 12 quận nội thành và xác định công đoạn đến năm 2020 sẽ di dời tổng số 117 cơ sở.

Về công tác di dời cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp: Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chưa đã đi vào hoạt động việc lập đề án để làm cơ sở xác định danh mục, tiêu chí, công đoạn và giải pháp di dời một vài cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục dạy nghề cần phải di dời. UBND TP Hà Nội đã bố trí 279,5 ha cho một vài khu trường đại học tập trung ở Hòa Lạc.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều trường đại học đã lập quy hoạch và cơ sở 2 ở một vài địa phương trong vùng Thủ đô Hà Nội (Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc).

Canhogemriversidehcm.com – Theo Tiền phong

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *