Bộ Xây dựng siết chặt năng lực chủ đầu tư để thoát nạn quy hoạch treo

Thẩm định dự án đầu tư thi công, tăng cường thẩm tra năng lực chủ đầu tư về vốn, khả năng huy động vốn, năng lực quản lý; tổ chức giải đáp đối có chất lượng quy hoạch để hạn chế hiện trạng quy hoạch treo…

Hình minh họa

Cử tri tỉnh Bình Dương mới đấy có kiến nghị gửi tới Quốc hội yêu cầu trong công tác quy hoạch cần chú trọng đặc trưng tới nguồn lực thực hiện, tránh trường hợp nguồn lực không chắc chắn dẫn đến quy hoạch treo, lãng phí tài nguyên đất, đồng thời ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân và 1 số mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh đấy, trong quy hoạch nên chú trọng quy hoạch trung hạn, hạn chế quy hoạch dài hạn chắc chắn tính khả thi.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng nói rõ, quy hoạch treo là loại quy hoạch đã được lập và phê duyệt nhưng tổ chức thực hiện chậm hoặc không thực hiện được 1 số nội dung quy hoạch.

Bộ Xây dựng khẳng định, đấy là hiện tượng không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực tới ích lợi hợp pháp, cuộc sống người dân mà còn gây lãng phí tài nguyên, giảm hiệu quả, chất lượng của thành thị và gây bức xúc trong xã hội.

Để hạn chế hiện trạng quy hoạch treo, Bộ Xây dựng khẳng định cần có sự phối hợp đồng bộ giữa 1 số bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Cụ thể, Bộ Xây dựng và 1 số Bộ, ngành liên quan cần phối hợp có 1 số địa phương tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch thi công, quản lý phát triển theo thành thị theo quy hoạch được duyệt.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi hệ thống văn bản pháp luật, quy chuẩn, nguyên tắc về quy hoạch thi công, đầu tư thi công: Sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch thành thị, tăng cường sự tham dự của cùng đồng dân cư, nhà đầu tư trong quá trình lấy ý kiến đồ án quy hoạch; thẩm định dự án đầu tư thi công, tăng cường thẩm tra năng lực chủ đầu tư về vốn, khả năng huy động vốn, năng lực quản lý; tổ chức giải đáp đối có chất lượng quy hoạch.

Phối hợp có 1 số bộ, ngành, địa phương thi công 1 số cơ chế chính sách bán hàng lôi kéo đầu tư xã hội hóa và phong phú hóa hình thức đầu tư (BT, PPP,…) cho việc đầu tư 1 số công tình xã hội như công viên cây xanh, y tế, giáo dục và 1 số công trình giao thông.

Đồng thời, tăng cường giải đáp, đôn đốc, kiểm tra 1 số địa phương trong công tác quản lý thực hiện quy hoạch để kịp thời phát hiện, xử lý 1 số vi phạm như thu hồi 1 số dự án phát triển chậm độ theo quy định; xử lý 1 số cán bộ gây ách tắc làm thiệt hại cho nhà đầu tư, Nhà nước, ảnh hưởng đến ích lợi hợp pháp của người dân.

Đối có chính quyền địa phương, cần rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi; Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định.

Lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, trong đấy có lĩnh vực đầu tư phát triển thành thị, hạ tầng thành thị; Kịp thời xử lý 1 số vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Vneconomy

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *