Bộ Xây dựng: Trình Thủ tướng phê duyệt đề án an ninh kinh tế lĩnh vực bất động sản

Bộ Xây dựng cho biết đã đã đi vào hoạt động việc tìm hiểu, thi công Đề án “An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và phân khúc nhà đất bảo đảm an sinh xã hội” và trình Thủ tướng tham khảo ký chọn lọc phê duyệt vào hôm 24/6…

Bộ Xây dựng đã có văn bản xin ý kiến Bộ Tư pháp và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thi công, ban hành quy chế quản lý hoạt động đối có lại công trình văn phòng kết hợp lưu trú (officetel).

Đó là tài liệu được Bộ Xây dựng đưa ra trong văn bản trả lời công văn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc gửi báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 theo quy định.

Theo Bộ này, trong năm 2019, Bộ đã giao Cục Quản lý nhà và phân khúc nhà đất thi công và triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch hành động của năm 2019.

Trong đây, có nội dung phối hợp kiểm tra giám sát những địa phương trung tâm trong việc triển khai những dự án phát triển nhà ở, dự án khu thành phố, dự án nhà đất có qui mô lớn, sử dụng nhiều qui mô.

Đồng thời kịp thời chấn chỉnh xử lý những vi phạm quy định của pháp luật ở 1 số địa phương: Điện Biên, Quảng Ninh, Lâm Đồng…

Bộ Xây dựng cũng cho biết đã đã đi vào hoạt động việc tìm hiểu, thi công Đề án “An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và phân khúc nhà đất bảo đảm an sinh xã hội” và ngày 24/6, Bộ đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ tham khảo ký chọn lọc phê duyệt Đề án.

Ngoài ra tiếp tục việc tìm hiểu, đề xuất cơ chế, chính sách bán hàng, văn bản quy định liên quan đến phát triển và quản lý những công trình condetel, officetel, villa nghỉ dưỡng.

Hôm 4/6 vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản xin ý kiến Bộ Tư pháp và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thi công, ban hành quy chế quản lý hoạt động đối có lại công trình văn phòng kết hợp lưu trú (officetel).

Liên quan đến tình hình phân khúc nhà đất 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Xây dựng cho biết qua số liệu tổng hợp báo cáo của Hội môi giới nhà đất Việt Nam trong quý I/2019 ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và 1 số địa phương (Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Kiên Giang…) có 14.047 chuyển nhượng nhà đất thành công.

Giao dịch chiếm mật độ lớn vẫn là chuyển nhượng về nhà ở chung cư và nhà ở thấp tầng (chiếm mật độ 94% tổng lượng chuyển nhượng thành công).

Số lượng nhà đất du lịch nghỉ dưỡng (condotel, villa du lịch) chuyển nhượng thành công trong quý I/2019 là 767 chuyển nhượng (chiếm hơn 5% số lượng chuyển nhượng thành công).

Về giá nhà đất, theo báo cáo của Viện Kinh tế thi công, trong quý II/2019, giá nhà đất ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có biến động, tuy nhiên lượng biến động không lớn.

Cụ thể, ở Hà Nội giá căn hộ chung cư chung cư tăng dao động 0,16% so có quý I/2019 (trong đây đối có phân khúc căn hộ chung cư cấp cao giá giảm dao động 0,13% so có quý I/2019, căn hộ chung cư trung cấp tăng giá dao động 0,33% so có quý I/2019, căn hộ chung cư chi phí thấp giá tăng dao động 0,27% so có quý I/2019).

Đối có nhà ở riêng lẻ giá tăng dao động 0,96% so có I/2019.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá căn hộ chung cư chung cư tăng dao động 0,62% so có quý I/2019 (trong đây đối có phân khúc căn hộ chung cư cấp cao giá tăng dao động 0,67% so có quý I/2019, căn hộ chung cư trung cấp giá tăng dao động 0,63% so có quý I/2019, căn hộ chung cư chi phí thấp tăng dao động 0,55% so có quý I/2019).

Đối có nhà ở riêng lẻ giá tăng dao động 2,70% so có quý I/2019.

Về cho vay đối có lĩnh vực đầu tư, kinh doanh nhà đất, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tín dụng đối có lĩnh vực đầu tư, kinh doanh nhà đất quý I/2019 là 462.128 nghìn tỷ đồng (giảm 0,01% so có quý IV/2018).

Canhogemriversidehcm.com – Theo Dân trí

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *