Bồi thường tối đa 50 lần giá đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp và đất không đủ điều kiện công nhận đất ở trên địa bàn TP.HCM được bồi thường tối đa bằng 50 lần giá đất nông nghiệp do UBND TP ban hành.

Một khu đất nông nghiệp mặt một số con phố một số con phố Nguyễn Bình (H.Nhà Bè, TP.HCM) – Ảnh: NGỌC HÀ

Đó là nội dung tờ trình về hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất do Sở Tài nguyên – môi trường TP trình UBND TP.

Theo đây, giá bồi thường đất nông nghiệp trên địa bàn TP được chia thành 5 khu vực khác nhau, mỗi khu vực được quy định hai loại hệ số điều chỉnh tối đa: 1 cho đất nông nghiệp giáp giới mặt một số con phố một số con phố, trong khu dân cư đã đi vào hoạt động và cộng thửa có đất ở; 1 hệ số cho đất nông nghiệp thuần (ở ngoài khu dân cư). Năm khu vực và hệ số được điều chỉnh như sau:

Khu vực 1 (gồm một số quận 1, 3, 4, 5, 10, 11, Tân Bình và Phú Nhuận): đất không được công nhận là đất ở được bồi thường bằng 50 lần (k=50) giá đất nông nghiệp.

Khu vực 2 (gồm một số quận 6, 7, Gò Vấp, Bình Thạnh và Tân Phú) có hệ số cho đất nông nghiệp mặt một số con phố một số con phố, trong khu dân cư và cộng thửa đất có nhà ở là 50, hệ số cho đất nông nghiệp thuần là 40.

Khu vực 3 (gồm một số quận 2, 8, 9, 12, Bình Tân và Thủ Đức) có hệ số cho đất nông nghiệp mặt một số con phố một số con phố, đất trong khu dân cư và cộng thửa đất có nhà ở là 40, hệ số cho đất nông nghiệp thuần là 30.

Khu vực 4 (gồm một số huyện Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè và Hóc Môn) có hệ số cho đất nông nghiệp mặt một số con phố một số con phố, trong khu dân cư và cộng thửa đất có nhà ở là 30, hệ số cho đất nông nghiệp thuần là 20.

Khu vực huyện Cần Giờ có hệ số cho đất nông nghiệp mặt một số con phố một số con phố, trong khu dân cư, cộng thửa đất có nhà ở là 20, đất nông nghiệp thuần có hệ số là 10.

Theo Sở Tài nguyên – môi trường TP, hệ số trên căn cứ vào thực tại công tác thẩm định giá đất dao động 180 dự án trên địa bàn TP trong 3 năm qua.

Hằng năm, số lượng một số dự án thu hồi đất trên địa bàn TP lớn, việc ban hành hệ số để điều chỉnh giá bồi thường đất nông nghiệp nhằm rút ngắn thời gian thẩm định giá đất, đẩy nhanh công đoạn, tiết kiệm thuê giá thành giải đáp thẩm định giá đất.

Chỉ trường hợp dự án có cơ sở cho rằng giá đất nông nghiệp cao hơn hệ số trên thì mới phải thuê giải đáp thẩm định giá.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Tuổi Trẻ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *