Bốn 4 lý do giữ quy hoạch xây dựng tỉnh

UBTVQH đề nghị giữ lại quy hoạch thi công vùng tỉnh (nay được đổi tên thành quy hoạch thi công tỉnh) có 4 nguyên do chính.

Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo Luật

Chiều 9-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung 1 số Luật có quy định liên quan đến quy hoạch. Trước đây, ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo Luật. Đáng lưu ý, UBTVQH đề nghị giữ lại quy hoạch thi công vùng tỉnh (nay được đổi tên thành quy hoạch thi công tỉnh) có 4 nguyên do chính.

Theo UBTVQH, việc đổi mới vận hành quy hoạch là cần thiết tạo ra 1 sự thống nhất cao trong công tác quy hoạch tránh sự trùng chéo, lãng phí. Tuy nhiên cũng cần phải chắc chắn tính kế thừa, sự tích hợp khoa học giữa quy hoạch có tính phi vật thể trước đây (như quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội) có quy hoạch có tính vật thể (như quy hoạch thi công và quy hoạch kỹ thuật có tính chuyên ngành khác). Như vậy, dự thảo luật quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thi công, bao gồm quy hoạch thi công tỉnh theo pháp luật về thi công là hoàn toàn thích hợp có Luật Quy hoạch 2017.

Thứ hai, quy hoạch thi công tỉnh đã được triển khai thực hiện rộng rãi. Đã có 58 quy hoạch thi công vùng tỉnh, 5 quy hoạch chung của đô thị trực thuộc Trung ương được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, có 15 địa phương đang tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch thi công vùng tỉnh, trong đây có 6 nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt và có 2 đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.

Thứ ba, việc bỏ quy hoạch thi công tỉnh để thay thế bằng quy hoạch tỉnh chưa nhận được sự đồng tình của 1 số chuyên gia, 1 số hiệp hội chuyên ngành vì cho rằng nội dung của quy hoạch tỉnh theo Điều 27 của Luật Quy hoạch là 1 số phương án phát triển ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh; chọn lọc phương án tổ chức vận hành kinh tế; 1 số phương án phát triển ngành của 1 số quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành ở Phụ lục II của Luật Quy hoạch. Như vậy, nội dung quy hoạch thi công tỉnh không trùng lắp có nội dung quy hoạch tỉnh; quy hoạch thi công tỉnh chỉ cụ thể hóa nội dung quy hoạch tỉnh có mức độ cụ thể, chi tiết hơn để cung cấp đề nghị quản lý và đầu tư thi công.

Thứ tư, có công dụng quản trị quốc gia, Chính phủ cũng cho rằng, quy hoạch thi công là quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, để cụ thể hoá quy hoạch tỉnh, tuân thủ tính thứ bậc theo quy định của Luật Quy hoạch 2017, trong dự thảo Luật cũng quy định thẩm quyền phê duyệt chắc chắn thứ bậc này.

Canhogemriversidehcm.com – Theo SGGP

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *