Cấp phép xây dựng “rối như canh hẹ” vì hồ sơ chạy lòng vòng?

Việc Bộ Xây dựng “ôm” việc quá nhiều khiến công tác cấp phép xây dựng cho những dự án nhiêu khê, tốn nhiều thời gian vì trải qua nhiều trình tự thủ tục. HoREA đề nghị Bộ Xây dựng nên tập trung vào việc “vĩ mô” hơn, thực hiện phương thức hậu kiểm là chủ đạo thay vì tiền kiểm…

Bất hợp lý trong cấp phép xây dựng cần được tham khảo giải quyết triệt để khi sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng

Hồ sơ cấp phép chạy vòng vòng

Trong văn bản gửi đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, những Bộ ngành và UBND TPHCM, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) kiến nghị nên tích hợp quy trình cấp phép xây dựng, thẩm định kiến trúc, thẩm định kỹ thuật và giao thẩm quyền này về cho địa phương thay vì để 1 mình Bộ Xây dựng “ôm việc”.

Theo HoREA, giai đoạn này quy trình cấp giấy phép xây dựng lẽ ra phải bao gồm trong đây cả quy trình thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc kỹ thuật. Nhưng, theo pháp luật xây dựng giai đoạn này thì lại tách thành 3 quy trình: (i) Quy trình thẩm định kiến trúc cơ sở; (ii) Quy trình thẩm định kiến trúc kỹ thuật; (iii) Quy trình cấp giấy phép xây dựng.

Cục Quản lý vận hành xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, có thẩm quyền rất rộng trong lĩnh vực vận hành đầu tư xây dựng, thẩm định kiến trúc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, quản lý năng lực vận hành xây dựng, an toàn… Trong đây, có công tác thẩm định kiến trúc cơ sở, kiến trúc kỹ thuật công trình xây dựng.

Căn cứ những quy định pháp luật hiện hành, thì toàn bộ những công trình cấp I (từ 25 tầng hoặc trên 75m) trong toàn quốc đều phải được Cục Quản lý vận hành xây dựng thẩm định kiến trúc cơ sở, kiến trúc kỹ thuật (2 lượt thẩm định).

Điều trái khoáy là sau khi đã được Cục Quản lý vận hành xây dựng thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc kỹ thuật, chủ đầu tư vẫn phải nộp hồ sơ về Sở Xây dựng để xin cấp giấy phép xây dựng (không được miễn giấy phép xây dựng).

Trên thực ở, chủ đầu tư dự án nhà ở còn phải trực tiếp thực hiện thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy ở Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy – Bộ Công an và thẩm duyệt cao độ tĩnh không ở Cục Tác chiến – Bộ Quốc phòng. Trong khi Luật Xây dựng quy định trách nhiệm của cơ quan thẩm định kiến trúc xây dựng phải chủ động thảo luận tài liệu có những cơ quan nhà nước có liên quan. Đây là bất hợp lý cần được tham khảo giải quyết triệt để khi sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng.

HoREA kiến nghị nên tích hợp cấp phép xây dựng và giao về những địa phương

Giao về địa phương, vì nguyên nhân gì mà không?

Ông Lê Hoàng Châu, chuyên gia nhà đất cho rằng, Bộ Xây dựng nên tập trung vào việc ban hành quy chuẩn quy hoạch xây dựng; xây dựng hệ thống định mức, đơn giá, suất đầu tư xây dựng; quy chuẩn kỹ thuật xây dựng; nguyên tắc quốc gia về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, nghiệm thu công trình; xây dựng cơ sở dữ liệu lớn; thực hiện phương thức hậu kiểm là chủ đạo thay vì tiền kiểm…

Hiện nay, Sở Xây dựng TPHCM đã tích hợp những quy trình thẩm định kiến trúc xây dựng vào quy trình cấp giấy phép xây dựng. Nhờ đây, đã rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng từ 122 ngày xuống chỉ còn 42 ngày.

Do đây, Hiệp hội Bất động sản TPHCM đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 78 Luật Xây dựng 2014 theo hướng tích hợp “quy trình cấp giấy phép xây dựng” bao gồm trong đây cả quy trình thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc kỹ thuật; Phân cấp và giao quyền cho UBND cấp tỉnh thẩm định, phê duyệt kiến trúc xây dựng công trình (kiến trúc cơ sở, kiến trúc kỹ thuật) và cấp giấy phép xây dựng những công trình xây dựng trên địa bàn, trừ công trình cấp độc đáo. Trường hợp UBND cấp tỉnh có đề nghị thì Bộ Xây dựng thực hiện thẩm định kiến trúc cơ sở, kiến trúc kỹ thuật công trình xây dựng.

“Về lâu dài, cần xã hội hóa công tác thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc kỹ thuật. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm ban hành Quy chuẩn xây dựng, nguyên tắc kiến trúc và thực hiện công tác hậu kiểm, để nâng cao vai trò và hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng”, ông Lê Hoàng Châu nói.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Dân trí

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *