Cấp phép xây dựng rối vì Bộ quá ôm việc ?

Ngày 1.7, trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, 1 số bộ và UBND TP.HCM, HoREA kiến nghị nên tích hợp quy trình cấp phép xây dựng và nên giao về cho 1 số địa phương thay vì Bộ Xây dựng quá “ôm” việc.

HoREA kiến nghị nên tích hợp cấp phép xây dựng và giao về 1 số địa phương – Sơn Sơn

Hồ sơ chạy lòng vòng khắp nơi

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), sau hơn 5 năm thực hiện, luật Xây dựng đã bộc lộ các mặt khiếm khuyết, 1 số chế định không còn thích hợp hoặc cần được xây dựng mới, nên rất cần thiết tìm hiểu sửa đổi, bổ sung. Trong đây có 5 hạn chế. Thứ 1 là chưa chắc chắn tính hệ thống, đồng bộ; thứ 2 là phương thức xây dựng luật kiểu “Luật khung, Luật ống” khó đấu tranh nhằm hạn chế lợi ích cục bộ của 1 số bộ, ngành; thứ 3 là công tác thực thi pháp luật và việc quy định về 1 số điều kiện, cơ chế thực thi pháp luật của hệ thống 1 số văn bản dưới luật. Đây cũng là khâu yếu nhất; thứ 4 là thủ tục hành chính còn rườm rà, bất cập và cuối cùng là trách nhiệm và năng lực thi hành công vụ của 1 số cán bộ, công chức, viên chức nhà nước còn hạn chế.

HoRea cho rằng, quy trình cấp giấy phép xây dựng lẽ ra phải bao gồm cả quy trình thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc kỹ thuật. Nhưng, theo luật xây dựng giai đoạn này lại tách thành 3 quy trình trong đây Cục Quản lý làm việc xây dựng (Bộ Xây dựng) có thẩm quyền rất rộng trong lĩnh vực làm việc đầu tư xây dựng, thẩm định kiến trúc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, quản lý năng lực làm việc xây dựng, an toàn… Căn cứ 1 số quy định pháp luật hiện hành, thì toàn bộ 1 số công trình cấp I (từ 25 tầng hoặc trên 75 m) trong toàn quốc đều phải được Cục Quản lý làm việc xây dựng thẩm định kiến trúc cơ sở, kiến trúc kỹ thuật (2 lượt thẩm định). Điều trái khoáy là sau khi đã được Cục Quản lý làm việc xây dựng thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc kỹ thuật, chủ đầu tư vẫn phải nộp hồ sơ về Sở Xây dựng ở địa phương để xin cấp giấy phép xây dựng.

Trên thực ở, chủ đầu tư dự án nhà ở còn phải trực tiếp thực hiện thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy ở Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an) và thẩm duyệt cao độ tĩnh không ở Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng). Trong khi luật Xây dựng quy định trách nhiệm của cơ quan thẩm định kiến trúc xây dựng phải chủ động thảo luận tài liệu có 1 số cơ quan nhà nước có liên quan. Đây là bất hợp lý cần được tham khảo giải quyết triệt để khi sửa đổi, bổ sung luật Xây dựng.

Giao về cho địa phương

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, Bộ Xây dựng nên tập trung vào việc ban hành quy chuẩn quy hoạch xây dựng; xây dựng hệ thống định mức, đơn giá, suất đầu tư xây dựng; quy chuẩn kỹ thuật xây dựng; nguyên tắc quốc gia về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, nghiệm thu công trình; xây dựng cơ sở dữ liệu lớn; thực hiện phương thức hậu kiểm là chủ đạo thay vì tiền kiểm…

“Nên sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 78 luật Xây dựng 2014 theo hướng tích hợp quy trình cấp giấy phép xây dựng bao gồm trong đây cả quy trình thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc kỹ thuật. Phân cấp và giao quyền cho UBND cấp tỉnh thẩm định, phê duyệt kiến trúc xây dựng công trình (kiến trúc cơ sở, kiến trúc kỹ thuật) và cấp giấy phép xây dựng 1 số công trình xây dựng trên địa bàn, trừ công trình cấp đặc trưng. Trường hợp UBND cấp tỉnh có đề nghị thì Bộ Xây dựng thực hiện thẩm định kiến trúc cơ sở, kiến trúc kỹ thuật công trình xây dựng (nhằm hỗ trợ 1 số Sở Xây dựng cấp tỉnh chưa chắc chắn năng lực thẩm định kiến trúc xây dựng công trình cấp I, hoặc công trình có kỹ thuật phức tạp…).

Về lâu dài cần xã hội hóa công tác thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc kỹ thuật. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm ban hành Quy chuẩn xây dựng, nguyên tắc kiến trúc và thực hiện công tác hậu kiểm, để nâng cao vai trò và hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng. Như Sở Xây dựng TP.HCM đã tích hợp 1 số quy trình thẩm định kiến trúc xây dựng vào quy trình cấp giấy phép xây dựng. Nhờ đây, đã rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng từ 122 ngày xuống chỉ còn 42 ngày”, ông Châu nêu quan điểm.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Thanh niên

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *