Cấp phép xây dựng từ 122 ngày còn 42 ngày

Nội dung này được đề cập trong kiến nghị về quy trình 1 cửa liên thông điện tử trong công tác cấp giấy phép xây dựng.

Thành phố kiến nghị giảm 3 thủ tục còn 1 thủ tục là cấp phép xây dựng – Ảnh: Huyền Trâm.

Cụ thể, UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng cho phép ứng dụng chính thức quy trình 1 cửa liên thông điện tử trong công tác cấp giấy phép xây dựng. Đồng thời, chấp thuận việc phân cấp cho 1 cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định kiến trúc cơ sở, kiến trúc xây dựng/kiến trúc bản vẽ xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.

UBND Thành phố cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng chấp thuận việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng theo hướng giảm từ 3 thủ tục (thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc xây dựng/kiến trúc bản vẽ xây dựng triển khai sau kiến trúc cơ sở và cấp giấy phép xây dựng) xuống còn 1 thủ tục là cấp giấy phép xây dựng.

Theo phân tách, việc thí điểm thực hiện cơ chế 1 cửa liên thông điện tử trong công tác cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng trong thời gian qua là khả thi, đem lại tính tiện ích cao cho công ty.

Cụ thể, chủ đầu tư được nộp hồ sơ cộng khi ba thủ tục (thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc xây dựng/kiến trúc bản vẽ xây dựng triển khai sau kiến trúc cơ sở và cấp giấy phép xây dựng); rút ngắn thời gian nhận kết quả giải quyết của cả ba thủ tục từ 122 ngày xuống còn 42 ngày.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Bizlive

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *