Chính phủ có chủ trương điều chỉnh Quy hoạch đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2025

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến đối có đề nghị của UBND TPHCM về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2025.

Theo đây, Phó Thủ tướng giao UBND TPHCM rà soát, phân tích Quy hoạch chung thi công TPHCM trong đây có khu vực quận 9 để đã đi vào hoạt động hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thi công, chắc chắn tính đồng bộ giữa khu vực phường Long Phước và một vài khu vực khác theo đúng quy định của pháp luật, làm cơ sở để Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định; trình Thủ tướng Chính phủ tham khảo, chọn lọc theo quy định của pháp luật.

UBND TPHCM cho biết có vai trò đầu tàu kinh tế, thành phố sẽ phải phát triển liên tục, không ngừng. Vì thế quy hoạch bổ sung sắp tới sẽ phải cung cấp được hai tiêu chí là quyến rũ đối có công ty và tạo đồng thuận của xã hội. Thành phố sẽ bổ sung quy hoạch theo hướng mở, đồng thời ban hành quy chế quản lý quy hoạch, gắn quy hoạch có trách nhiệm người đứng đầu.

Điểm nhấn trong bổ sung quy hoạch sắp tới là quy hoạch gắn có phát triển nguồn lực của Thành phố, có cấu trúc thành phố thích hợp để giải quyết vấn đề về phát triển hạ tầng kỹ thuật, thích ứng biến đổi khí hậu và chống ngập.

Mục tiêu đến năm 2045 của Thành phố là thi công môi trường tranh đua cao, đã đi vào hoạt động hệ thống hạ tầng, phát triển không gian thành phố cắt giảm tác động của biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cải tạo và phát triển thành phố đã đi vào hoạt động, thi công cấu trúc thành phố thích hợp để cắt giảm sức ép dân số vào khu vực trọng điểm thông qua mô hình thành phố vệ tinh.

Trước đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đề nghị UBND TPHCM phối hợp có một vài cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TPHCM; tổ chức đấu thầu chọn lọc đơn vị giải đáp thực hiện việc rà soát, phân tích, lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố theo quy định pháp luật về đấu thầu. Trên cơ sở đây, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thi công TPHCM theo quy định pháp luật về quy hoạch thành phố.

Quy hoạch bổ sung sắp tới của TPHCM sẽ phải cung cấp được 2 tiêu chí là quyến rũ đối có công ty và tạo đồng thuận của xã hội. Bổ sung quy hoạch theo hướng mở, đồng thời ban hành quy chế quản lý quy hoạch, gắn quy hoạch có trách nhiệm người đứng đầu.

Mục tiêu đến năm 2045 của Thành phố là thi công môi trường tranh đua cao, đã đi vào hoạt động hệ thống hạ tầng, phát triển không gian thành phố cắt giảm tác động của biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cải tạo và phát triển thành phố đã đi vào hoạt động, thi công cấu trúc thành phố thích hợp để cắt giảm sức ép dân số vào khu vực trọng điểm thông qua mô hình thành phố vệ tinh…

Theo UBND TPHCM, một vài mục tiêu phát triển đến năm 2045 bao gồm nội dung:

TPHCM sẽ giải quyết triệt để hiện trạng ngập nước khi mưa có cường độ nhỏ hơn 120mm/3 giờ và triều cường đến 1,7m; tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng mặt trời lên 25% – 30% tổng công suất tiêu thụ điện của TPHCM; hạn chế thất thoát và sử dụng tiết kiệm tài nguyên trong hạ tầng kỹ thuật như nước, đất, năng lượng và cây xanh.

Phát triển không gian thành phố TPHCM cần ưu tiên tham khảo cắt giảm một vài tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và khả năng ngập lụt; hạn chế mở rộng phát triển thành phố trên diện rộng, độc đáo ở một vài khu vực chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; hạn chế chuyển đổi đất nông nghiệp diện tích lớn; chú trọng định hướng cải tạo và tái phát triển một vài khu vực thành phố đã đi vào hoạt động.

Việc phát triển thành phố tích hợp có hệ thống giao thông công cộng (TOD), theo đây định hướng phát triển thành phố tỷ lệ cao, kết hợp một vài công dụng khác nhau xung quanh một vài nhà ga giao thông công cộng sức chở lớn.

Hình thành một vài hạt nhân của một vài trọng điểm: trọng điểm tri thức, y tế, văn hóa, giáo dục của vùng thành phố và một vài hạt nhân của một vài khu thành phố mới.

Từng bước đã đi vào hoạt động hệ thống hạ tầng kết nối vùng giữa TPHCM và một vài địa phương kế bên, cũng như kết nối giữa một vài khu vực khác nhau của TPHCM…

Canhogemriversidehcm.com – Theo Tài chính Plus

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *