Chính phủ đề nghị tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chính phủ cho rằng tiếp tục chính sách bán hàng miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng – Ảnh: Quochoi.vn

Tờ trình về nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng nay (28-4).

Chính phủ khẳng định qua 20 năm thực hiện chính sách bán hàng miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho thấy tổng số thuế miễn, giảm GĐ 2003-2010 trung bình gần 3.300 tỉ đồng/năm; GĐ từ 2011-2016 trung bình hơn 6.300 tỉ đồng/năm; GĐ 2017-2018 và chuẩn bị đến hết năm 2020 hơn 7.400 tỉ đồng/năm.

Chính sách này được phân tách là biện pháp có tác động lớn, quan trọng góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong từng thời kỳ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh việc thực hiện miễn thuế góp phần hỗ trợ trực tiếp người nông dân, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn.Khuyến khích tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp có diện tích lớn.

Đồng thời khuyến khích người nông dân gắn bó hơn có đất, yên tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp. Góp phần nâng cao sức tranh giành của sản phẩm nông nghiệp trên phân khúc trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Chính phủ cũng khẳng định việc yêu cầu Quốc hội tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho GĐ 2021-2025 là để góp phần đạt mục tiêu về số lượng công ty làm việc đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2030 và tăng tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt dao động 3%/năm.

Hiệu ứng về mặt xã hội của chính sách bán hàng miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thông qua chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, phát triển hình thức kinh tế trang trại và áp dụng khoa học công nghệ đã tạo ra nhiều việc làm hơn trong khu vực nông thôn, giảm sức ép lao động đi làm ở một số địa phương khác hoặc xuất khẩu lao động, từ đây giúp tăng lương cho lực lượng lao động nông thôn, góp phần thi công nông thôn mới.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Tuổi trẻ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *