Chính phủ được tự quyết nhà đầu tư làm sân bay Long Thành

Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho biết Quốc hội sẽ không chọn lọc nhà đầu tư nào làm sân bay Long Thành mà theo Luật, thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Phối cảnh sân bay Long Thành. Ảnh: Bộ Giao thông Vận tải

Tại kỳ họp lần này, Chính phủ trình Quốc hội báo cáo tìm hiểu khả thi GĐ 1 dự án sân bay Long Thành, trong đây đề xuất giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là nhà đầu tư, thực hiện dự án.

Chính phủ cho rằng, “Quốc hội thông qua sẽ chắc chắn tính minh bạch, khách quan và giảm thủ tục, thời gian thực hiện dự án”. Tuy nhiên, ở báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về báo cáo tìm hiểu khả thi dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành GĐ 1 vừa được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã đi vào hoạt động, cơ quan này cho rằng, Luật Đấu thầu quy định rõ việc chọn lọc thuộc thẩm quyền Chính phủ và Thủ tướng.

Ngoài ra, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành là công trình quan trọng quốc gia nên dự thảo Nghị quyết của Quốc hội chỉ nêu những qui định về quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, bảo đảm quản lý Nhà nước về hàng không dân dụng và giao Chính phủ, Thủ tướng chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính, bí kíp quản lý, hoạt động cảng hàng không.

Ngoài ra, cơ quan thường trực Quốc hội cũng nhấn mạnh đề nghị dự án này phải sử dụng vốn nhà đầu tư, không bảo lãnh Chính phủ.

Trước đây, nhiều đại biểu Quốc hội nghi ngờ về năng lực của ACV. Giải trình sau đây, Chính phủ thuyết phục những đại biểu Quốc hội, rằng ACV là công ty có hơn 95% vốn có Nhà nước, việc Nhà nước giao công ty đầu tư kết cấu hạ tầng quan trọng quốc gia chưa được pháp luật quy định rõ.

Ngoài việc chọn nhà đầu tư, Quốc hội cũng giao Chính phủ chọn lọc tổng mức đầu tư dự án theo quy định Luật: Đầu tư công, thi công, quản lý, sử dụng tài sản công… Các giá thành bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổng mức đầu tư dự án không vượt mức đã được Quốc hội khoá XIII phê duyệt, là 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỷ USD).

Trước nhiều ý kiến của đại biểu băn khoăn về tính khả thi đã đi vào hoạt động GĐ 1 dự án vào năm 2025, Uỷ ban Thường vụ cảm thấy, công đoạn triển khai giải phóng mặt bằng, bồi thường “còn chậm, công đoạn bàn giao đất vào cuối năm 2020 là thách thức không nhỏ”. Cơ quan này đề nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt bảo đảm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công, bảo đảm công đoạn theo Nghị quyết Quốc hội.

Theo chương trình, chiều 26/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về báo cáo tìm hiểu khả thi dự án đầu tư thi công sân bay Long Thành GĐ 1.

Sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư 336.630 tỷ đồng (tương đương 16 tỷ USD). Chính phủ trình Quốc hội, GĐ 1 dự án sân bay Long Thành gồm 4 hạng mục.

Hạng mục 1 (những công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước): Giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đầu tư, sau đây cho những cơ quan quản lý nhà nước thuê lại.

Hạng mục 2 (những công trình phục vụ quản lý bay): Giao Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) trực tiếp đầu tư bằng vốn của công ty.

Hạng mục 3 (những công trình thiết yếu của cảng hàng không): Giao ACV trực tiếp đầu tư bằng vốn của công ty.

Hạng mục 4 (những công trình dịch vụ): Giao ACV hợp tác đầu tư, nhượng quyền đầu tư, khai thác hoặc xã hội hóa đầu tư. Hình thức đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Vnexpress

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *