Chính sách ưu đãi đầu tư đã “lạc hậu”?

Ưu đãi lôi kéo đầu tư từ Việt Nam dường như vẫn phục vụ cho mục tiêu chính sách bán hàng từ 20-30 năm trước.

TS Đinh Trọng Thắng, Trưởng ban chính sách bán hàng đầu tư của CIEM trình bày kết quả tìm hiểu ở hội thảo

Đó là nhận xét của TS Đinh Trọng Thắng ở hội thảo đánh giá hiệu quả chính sách bán hàng lôi kéo và ưu đãi đầu tư ở Việt Nam do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức sáng 30/11.

“Kẽ hở ưu đãi”

Phát biểu khai mạc, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM nhấn mạnh 1 số từ khoá quen thuộc về đầu tư công là dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả. Những từ khoá này cứ lặp đi lặp lại sau mỗi nhiệm kỳ.

Còn có đầu tư nước ngoài (FDI), ông Cung cho rằng còn nhiều câu hỏi cần trả lời, nhất là đánh giá hiệu quả, dù đây là việc không hề dễ làm.

Nhận định chung về chính sách bán hàng lôi kéo và ưu đãi đầu tư ở Việt Nam, TS Đinh Trọng Thắng, Trưởng ban chính sách bán hàng đầu tư của CIEM nhấn mạnh hiện rất khó để có được bức tranh đầy đủ về mảng này do dữ liệu không đầy đủ mà lý do là chưa có sự quản lý thống nhất, dù ưu đãi được thực hiện trên diện rộng.

Chính sách ưu đãi đầu tư giai đoạn này có xu hướng hỗ trợ 1 số dự án đầu tư có thời hạn ngắn và tìm kiếm giá thành thấp, không có đánh giá về lợi ích, giá thành của chính sách bán hàng…, ông Thắng nhận xét.

Riêng về chính sách bán hàng thuế, TS Vũ Sỹ Cường (Học viện Tài chính, Bộ Tài chính) trong tham luận gửi đến hội thảo đã nêu cụ thể 1 số ưu đãi qua thuế suất.

Như, thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm ứng dụng đối có 1 số khoản lương từ thực hiện dự án đầu tư mới ở địa bàn có điều kiện kinh tế -xã hội đặc trưng gặp khó, khu kinh tế, khu công nghệ cao…

Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian làm việc ứng dụng có 1 số làm việc nông nghiệp, diêm nghiệp, chế biến sản phẩm nông nghiệp, phần lương làm việc xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường.

Ưu đãi nữa cũng được ông Cường kể đến là thuế suất 15% đối có lương của công ty từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc trưng gặp khó.

Về thời gian miễn giảm thuế,tham luận của ông Cường cho biết Việt Nam đang ứng dụng miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm thứ hai đối có trường hợp ứng dụng lương từ thực hiện dự án đầu tư mới ở 1 số địa bàn theo quy định.

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm thứ hai đối có lương của công ty từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hoá thực giai đoạn này địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội gặp khó hoặc đặc trưng gặp khó.

Ưu đãi thứ hai là miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm thứ hai đối có lương từ thực hiện dự án đầu tư mới ở địa bàn hoặc lĩnh vực theo quy định. Kéo dài ưu đãi thuế có 1 số công ty có diện tích lớn và công nghệ cao hoặc mới cần đặc trưng lôi kéo đầu tư.

Lấy trường hợp Samsung, ông Cường đánh giá, Samsung Vietnam được hưởng thuế suất thuế lương công ty 10%, miễn 4 năm, giảm 50% trong 9 năm thứ hai nên trong thực ở công ty này chỉ bắt đầu phải nộp thuế lương công ty từ năm 2013.

Tổng số tiền nộp thuế của Samsung năm 2014 là 165 triệu USD, 2015 tăng lên 186 triệu USD, 2016 là 300 triệu USD và nửa đầu 2017 là 186 triệu USD…, ông Cường điểm qua vài con số.

Theo vị chuyên gia này, tác động của ưu đãi thuế đối có việc phân bổ nguồn lực trong đầu tư còn hạn chế, chưa lôi kéo được vốn đầu tư vào 1 số địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc trưng gặp khó. Ưu đãi thuế tạo ra gánh nặng cho ngân sách.

Một số hình thức ưu đãi thuế đang trở thành kẽ hở để công ty lợi dụng, trốn thuế, ông Cường nhìn nhận.

“Đến khi 1 sốh tân”

Nhận xét thứ hai từ ông Cường là chính sách bán hàng ưu đãi thuế của Việt Nam tương đối phức tạp do phạm vi ưu đãi (ưu đãi theo lĩnh vực và ưu đãi theo địa bàn, diện tích vốn) được quy định trong Luật Đầu tư 2014 là khá rộng.

Cụ thể, có 30 lĩnh vực khuyến khích đầu tư và 27 lĩnh vực đặc trưng ưu đãi đầu tư được hưởng ưu đãi về đầu tư, trong đây có ưu đãi về thuế.

Bên cạnh đây có hơn 300 loại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao được hưởng ưu đãi thuế có 1 số hình thức khác nhau.

Gợi ý chính sách bán hàng từ tham luận của ông Cường là Việt Nam cần tìm hiểu giảm việc ứng dụng hình thức ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế. Thủ tục hành chính cho việc tham khảo chọn lọc ưu đãi thuế cần dễ làm và minh bạch hơn.

Ông Cường cũng gợi ý cần thực hiện đánh giá giá thành lợi ích của ưu đãi thuế 1 1 sốh thận trọng và có tính dài hạn trước khi ban hành và sau khi thực hiện.

Ngoài ra cần tính toán giá thành ngân sách có miễn giảm thuế, rà soát lại tất cả 1 số quy định pháp lý về ưu đãi thuế được quy định trong 1 số luật khác ngoài luật thuế để chắc chắn tính nhất quán trong ưu đãi. Đồng thời tránh hiện tượng xé rào của 1 số địa phương.

Các ý kiến khác từ hội thảo cũng cho thấy chính sách bán hàng ưu đãi lôi kéo đầu tư ở Việt Nam đã đến khi cần phải 1 sốh tân.

Một số tỉnh đã không còn hào hứng có đầu tư nước ngoài vì giá thành xã hội rất lớn mà lợi ích không cao, TS Nguyễn Đình Cung nhấn mạnh.

Canhogemriversidehcm.com – Theo VnEconomy

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *