Chính thức ban hành Nghị định 25: Doanh nghiệp bất động sản “thở phào”

Việc giao đất cho nhà đầu tư trúng đấu thầu sẽ được triển khai ngay sau khi đã đi vào hoạt động bồi thường, hỗ trợ tái an cư khu đất thực hiện dự án.

Hàng loạt dự án BDS sẽ được đẩy nhanh công đoạn

Đây là nội dung mới nhất ở Nghị định 25/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Đấu thầu về chọn lọc nhà đầu tư vừa chính thức ban hành.

Hàng loạt dự án BDS sẽ được đẩy nhanh công đoạn

Trao đổi có DĐDN mới đây, ông Lê Ngọc Quỳnh – Giám đốc Công ty Đầu tư hợp tác Thịnh Vượng cho biết, một vài quy định mới ở Nghị định 25 đã khắc phục được 1 số vướng mắc, rút ngắn 1 số thủ tục, mở ra một vài thời cơ lớn cho nhiều địa phương và công ty xong thủ tục đấu thầu và đang chờ giải đáp giao đất để thực hiện dự án trên cả nước.

Cũng theo ông Quỳnh, đối có dự án sử dụng đất chọn lọc nhà đầu tư thông qua đấu thầu thì sau khi trải qua “ải” giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư nhiều dự án còn “khóc dở mếu dở” vì không được giao đất. Nguyên nhân do pháp luật về đất đai hiện chưa có quy định rõ ràng về trường hợp giao đất, cho thuê đất trên cơ sở kết quả đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Mặc dù Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có giải đáp 1 số địa phương thực hiện cơ chế giao đất, tuy nhiên đây chỉ là 1 văn bản có tính giải đáp của bộ chuyên ngành, có tính pháp lý không cao, giải quyết có tính vụ việc.Các địa phương giờ nghe ngóng địa phương khác làm, nghe ngóng giải đáp của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện. Không làm thì dự án đình trệ, nhà đầu tư thiệt hại, địa phương cũng không khai thác được quỹ đất, mà làm thì lo.

Còn theo Tập đoàn FLC, thực ở đã có 1 số địa phương tạm dừng việc giao đất/cho thuê đất cho nhà đầu tư trúng thầu thực hiện dự án, dừng đấu thầu dự án sử dụng đất.

Trong khi đây, ở rất nhiều dự án trong diện tạm dừng để tham khảo việc giao đất, cho thuê đất, nhà đầu tư đã phải bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để tham dự giải phóng mặt bằng khu đất thực hiện dự án đã trúng thầu.

“Nhà đầu tư không chỉ đứng trước nguy cơ thiệt hại về kinh phí đã đầu tư, mà còn có thể mất rất nhiều thời cơ kinh doanh” – địa diện FLC cho biết.

Nghị định 25/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Đấu thầu ban hành mới đây có nhiều điểm mới, trong đây quy định việc giao đất cho nhà đầu tư trúng đấu thầu sẽ được triển khai ngay sau khi đã đi vào hoạt động bồi thường, hỗ trợ tái an cư khu đất thực hiện dự án.

Điều 60, Nghị định 25 đã quy định rõ trách nhiệm của một vài bên (bao gồm bên mời thầu, nhà đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đất đai) trong việc thu hồi đất; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái an cư; thực hiện giải phóng mặt bằng ngay sau khi ký kết hợp đồng dự án.

Đáng chú tâm, Nghị định 25 cũng xác định việc giao đất cho nhà đầu tư trúng đầu thầu được triển khai ngay sau khi đã đi vào hoạt động bồi thường, hỗ trợ tái an cư khu đất thực hiện dự án.

Đồng thời, việc giao đất cho nhà đầu tư trúng đầu thầu được thực hiện theo trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất quy định ở Khoản 3 Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, theo đây ứng dụng tương tự thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Trên cơ sở hồ sơ xin giao đất/thuê đất của nhà đầu tư trúng đấu thầu, UBND cấp có thẩm quyền thực hiện phê duyệt, tính giá đất, giao đất/cho thuê đất để nhà đầu tư thực hiện dự án.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất và bàn giao đất trên thực địa sẽ được thực hiện ngay sau khi công ty đã đi vào hoạt động nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất/ thuê đất theo quy định.

Với một vài quy định trên, Nghị định 25 sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để một vài địa phương thực hiện việc giao đất, cho thuê đất đối có nhà đầu tư trúng đầu thầu, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho một vài công ty khi tham dự đấu thầu thực hiện dự án.

Đặc biệt, đối có một vài dự án đã đã đi vào hoạt động thủ tục đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư nhưng chưa thể triển khai do chưa được Nhà nước giao đất/cho thuê đất trong thời gian qua nay sẽ được tái khởi động, cắt giảm thiệu hại kinh tế cho cả nhà đầu tư và xã hội.

Canhogemriversidehcm.com – Theo DĐDN

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *