Chính thức đồng ý đề nghị tạm dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu

Bộ Xây dựng chấp nhận có yêu cầu tạm dừng lập quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu kinh tế của UBND tỉnh Kiên Giang. Bộ này cho rằng, việc lập quy hoạch “đặc khu” ở thời điểm này là chưa đủ căn cứ và không thích hợp pháp luật.

Bộ Xây dựng đồng thuận có yêu cầu tạm dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu – Ảnh: Zing.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời báo chí về việc tỉnh Kiên Giang vừa yêu cầu tạm dừng lập quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu kinh tế.

Tại văn bản này, Bộ Xây dựng cho hay đã có hai văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về nội dung này gồm: Văn bản số 1839/BXD-QHKT ngày 7/8/2019 về việc triển khai lập quy hoạch đảo Phú Quốc theo định hướng khu kinh tế và Văn bản số 1655/BXD-QHKT ngày 16/7/2019 về ý kiến đối có kiến nghị bổ sung của UBND tỉnh Kiên Giang.

Bộ này cũng nêu rõ việc tổ chức lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc theo định hướng Đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng ở thời điểm này là chưa đủ căn cứ và không thích hợp có quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đã thống nhất có kiến nghị của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tạm dừng việc lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc theo định hướng Đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lập mới Quy hoạch chung thi công đảo Phú Quốc theo ý kiến chấp nhận về chủ trương của Thủ tướng Chính phủ ở Văn bản số 739/TTg-CN ngày 8-6-2018, quy hoạch đảo Phú Quốc, theo định hướng đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng, nhằm định hướng phát triển không gian đảo Phú Quốc trong GĐ tới, tạo tiền đề cho Phú Quốc phát triển nhanh và bền vững, thích hợp có quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đây, UBND tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu Thủ tướng Chính phủ cho tạm dừng việc lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế cho tới khi Luật Đơn vị hành chính- Kinh tế đặc trưng được thông qua. Đồng thời, đề xuất được sử dụng ngân sách địa phương và một số nguồn huy động hợp pháp khác lập mới Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc theo hướng trở thành khu kinh tế Phú Quốc.

Tỉnh Kiên Giang cho rằng, đến nay dự thảo Luật Đơn vị hành chính- Kinh tế đặc trưng vẫn chưa được Quốc hội chuẩn bị thời gian thông qua, nên việc lập quy hoạch đảo Phú Quốc trở thành Đơn vị hành chính- Kinh tế đặc trưng gặp nhiều gặp khó, vướng mắc khi chưa xác định cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục, nội dung quy hoạch và lập hội đồng thẩm định…

Hơn nữa, nếu chờ quy hoạch tỉnh được lập theo Luật Quy hoạch sẽ gặp khó cho Phú Quốc trong định hướng tiếp một số mục tiêu, phương hướng phát triển, sẽ vướng mắc trong quá trình lôi kéo kêu gọi đầu tư và triển khai một số dự án đầu tư.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Tiền phong

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *