Chính thức gia hạn cho vay ngoại tệ theo lộ trình

Thay vì phải kết thúc vận hành cho vay ngoại tệ trước ngày 31/12/2018, nay NHNN sửa đổi Thông tư 24/2015 bằng việc nới thời hạn cho vay có công đoạn trong năm 2019.

Ngày 28/12/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký ban hành Thông tư số 42/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối có bạn vay là người cư trú. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Theo NHNN, việc ban hành Thông tư số 42/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về hạn chế hiện trạng đô la hóa trong nền kinh tế, từng bước thực hiện công đoạn chuyển dần quan hệ huy động – cho vay sang quan hệ mua – phân phối ngoại tệ.

Thông tư số 42/2018/TT-NHNN đã sửa đổi 1 số quy định và nới thời hạn cho vay ngoại tệ theo công đoạn thực hiện trong năm 2019, thay vì phải kết thúc mọi vận hành ở thời điểm 31/12/2018 như thông tư 24 trước đây.

Cụ thể, có những khoản vay để chi trả ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa để phục vụ nhu cầu trong nước khi bạn vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay, những TCTD được cho vay đến hết ngày 31 tháng 03 năm 2019.

Với những khoản vay ngắn hạn để chi trả ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam khi bạn vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay; Các khoản vay trung hạn và dài hạn để chi trả ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi bạn vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay được thực hiện đến hết ngày 30 tháng 09 năm 2019.

Đối có mục đích cho vay ngắn hạn để cung cấp những nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà bạn vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay. Khi được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vốn cho vay, bạn vay phải phân phối số ngoại tệ vay đây cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay theo hình thức chuyển nhượng hối đoái giao ngay, trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của bạn để thực hiện chuyển nhượng chi trả mà pháp luật quy định đồng tiền chi trả phải bằng ngoại tệ.

Thông tư 42/2018 cũng quy định cụ thể có những trường hợp chuyển tiếp.

Cụ thể, đối có những hợp đồng tín dụng tiến hành phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng hoặc thỏa thuận cho vay tiến hành phương thức cho vay theo hạn mức được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà những thỏa thuận cho vay từng lần được ký kết kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và bạn vay thực hiện theo quy định ở Thông tư này.

Ngoài trường hợp trên, những hợp đồng tín dụng hoặc thỏa thuận cho vay ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và bạn vay tiếp tục thực hiện theo nội dung đã ký kết thích hợp có quy định của pháp luật ở thời điểm ký kết. Trường hợp thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng hoặc thỏa thuận cho vay, nội dung sửa đổi, bổ sung phải thích hợp có quy định ở Thông tư này.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Trí Thức Trẻ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *