Cho phép căn hộ 25m2: Vạch 4 yếu tố để Việt Nam không đầy rẫy “khu ổ chuột”

Lãnh đạo HoREA đã yêu cầu Bộ Xây dựng và lãnh đạo 1 vài địa phương coi trọng 4 yếu tố giữ vai trò chọn lọc để không biến các căn hộ chung cư 25m2 thành khu ổ chuột trên cao.

Ủng hộ căn hộ chung cư 25m2 song HoREA cho rằng nếu không quản lý tốt có thể làm quá tải hệ thống hạ tầng thành phố và xảy ra hiện trạng “ổ chuột” trên cao.

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 21 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư. Trong đây, quy định qui mô sử dụng tối thiểu của căn hộ chung cư chung cư không nhỏ hơn 25m2.

Trong văn bản vừa được gửi tới Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) Lê Hoàng Châu cho biết hơn 10 năm qua đã kiên nhẫn đề xuất cho phép thực hiện dự án chung cư nhà ở thương mại, có 1 vài “căn hộ chung cư nhỏ” qui mô dưới 45m2, để cung cấp nhu cầu thực của đông đảo người tiêu dùng.

Theo lãnh đạo HoREA, vừa qua, có 1 số ý kiến quan ngại của công luận về việc cho phép thi công “căn hộ chung cư nhỏ” có thể kéo theo tác động làm quá tải hệ thống hạ tầng thành phố và xảy ra hiện trạng “ổ chuột” trên cao.

Tuy nhiên theo Hiệp hội này, từ thực tiễn của TP.HCM, nhất là về dân số, cấu trúc hộ gia đình và nhu cầu nhà ở của 1 vài tầng lớp dân cư, Hiệp hội ủng hộ thi công “căn hộ chung cư nhỏ” trong chung cư nhà ở thương mại.

HoREA cho biết, qui mô nhà ở bình quân đầu người của TP.HCM chỉ đạt 19,4m2, thấp hơn mức bình quân của cả nước (23,2m2/người). Đáng lưu ý, có đến 188.815 hộ dân (tương ứng có dao động 663.000 người, chiếm 7,37% dân số) đang sống trong 1 vài ngôi nhà có qui mô chật hẹp, dưới 6m2/người.

Bên cạnh đây, có đến 32,8% hộ gia đình, tương đương 839.323 hộ đang sống trong 1 vài ngôi nhà/căn hộ chung cư thuê/mượn/ở nhờ, chưa có nhà ở riêng.

Mặc dù khẳng định căn hộ chung cư 25m2 sẽ tạo điều kiện cho người dân dễ tiếp cận nhà ở, 1 vài khách mua trẻ mới lập nghiệp cũng có thể mua được căn hộ chung cư vừa túi tiền song HoREA cũng cho rằng nếu không quản lý tốt có thể làm quá tải hệ thống hạ tầng thành phố và xảy ra hiện trạng “ổ chuột” trên cao.

Để hạn chế tác động nêu trên, lãnh đạo HoREA yêu cầu Bộ Xây dựng và lãnh đạo 1 vài địa phương coi trọng 4 yếu tố giữ vai trò chọn lọc.

Thứ nhất, yếu tố quy hoạch: Quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là yếu tố nền móng để chắc chắn phát triển khu thành phố, khu dân cư, khu nhà ở theo hướng bền vững, thân thiện môi trường.

Trong đây, ngoài các chỉ tiêu quy hoạch về hạ tầng thành phố, kết nối giao thông, còn có các chỉ tiêu quy hoạch quan trọng như hệ số sử dụng đất, tỷ lệ thi công, tầng cao, nhất là chỉ tiêu dân số của dự án…

Thứ hai, kiến trúc nhà chung cư và “căn hộ chung cư nhỏ” khoa học và hợp lý, giữ vai trò nền móng để hạn chế tác động tiêu cực lên hệ thống hạ tầng và nguy cơ “ổ chuột” trên cao,

Thứ ba, công tác quản lý, hoạt động nhà chung cư của ban quản trị nhà chung cư giữ vai trò chọn lọc trực tiếp, góp phần làm hạn chế tác động tiêu cực lên hệ thống hạ tầng và nguy cơ “ổ chuột” trên cao.

Cuối cộng là yếu tố ý thức của người sử dụng nhà chung cư. Ý thức của người sử dụng nhà chung cư giữ vai trò chọn lọc nhất góp phần làm hạn chế tác động tiêu cực lên hệ thống hạ tầng và nguy cơ “ổ chuột” trên cao.

Lãnh đạo HoREA cho rằng 1 vài tòa nhà chung cư có căn hộ chung cư nhỏ dưới 45m2 đều căn bản hội đủ 1 vài yếu tố quy hoạch, kiến trúc căn hộ chung cư, quản lý hoạt động và ý thức của người sử dụng nhà chung cư sẽ không xảy ra hiện trạng đáng quan ngại về tác động tiêu cực lên hệ thống hạ tầng và nguy cơ “ổ chuột” trên cao.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Dân trí

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *