Chưa đủ cơ sở pháp lý để TPHCM thành lập thành phố trực thuộc thành phố

Việc sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức để thành lập thành phố phía Đông TPHCM và ứng dụng không tham khảo điều kiện về sự thích hợp có định hướng quy hoạch, chương trình phát triển thành phố và nguyên tắc về đơn vị hành chính trực thuộc đối có đơn vị hành chính chuẩn bị hình thành sau khi sắp xếp của UBND TPHCM chưa đủ cơ sở pháp lý.

TPHCM chưa có đủ cơ sở pháp lý để thành lập thành phố trực thuộc thành phố.

Ngày 28/4, lãnh độ Bộ Xây dựng xác nhận, đã có công văn phúc đáp UBND TPHCM liên quan đến đề xuất thành lập thành phố phía Đông trực thuộc TPHCM. Theo đây, đề xuất việc đề xuất sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức để thành lập thành phố phía Đông TPHCM và ứng dụng không tham khảo điều kiện về sự thích hợp có định hướng quy hoạch, chương trình phát triển thành phố và nguyên tắc về đơn vị hành chính trực thuộc đối có đơn vị hành chính chuẩn bị hình thành sau khi sắp xếp của UBND TPHCM chưa đủ cơ sở pháp lý.

Trước đây, hồi cuối tháng 3, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM đã ký văn bản số 1157/UBND-TH gửi Bộ Xây dựng để xin ý kiến về thành phần hồ sơ, đề án phân loại thành phố và chương trình phát triển thành phố phục vụ đề án thành lập thành phố trực thuộc TPHCM.

Theo đây, TPHCM đang thi công đề án thành lập thành phố phía Đông trực thuộc TPHCM trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức để hình thành khu thành phố sáng tạo tương tác cao. Theo chuẩn bị, sau khi được thành lập, thành phố phía Đông của TPHCM sẽ có qui mô hơn 1,1 triệu dân, được bố trí trên tổng qui mô môi trường xung quanh hơn 211 km2. Theo nguyên tắc quy định, qui mô dân số của thành phố phía Đông sẽ đạt hơn 779,98% và qui mô môi trường xung quanh cũng đạt hơn 141%.

Tuy nhiên, việc sáp nhập cộng khi ba quận 2, 9 và Thủ Đức để thành lập thành phố trực thuộc thành phố là chưa có tiền lệ. Nếu thực hiện được thành phố phía Đông, TPHCM sẽ là địa phương Thứ nhất của cả nước có mô hình “thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương”.

Do chưa có giải đáp thực hiện nên UBND TPHCM yêu cầu Bộ Xây dựng sớm phúc đáp về việc thực hiện hồ sơ, đề án phân loại và chương trình phát triển thành phố có trường hợp TPHCM sáp nhập ba quận để thành lập thành phố trực thuộc thành phố.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng kiến nghị Bộ Xây dựng tham khảo, chấp thuận việc thành phố phía Đông chuẩn bị được thành lập sẽ không tham khảo điều kiện về sự thích hợp có định hướng quy hoạch, chương trình phát triển thành phố và nguyên tắc về đơn vị hành chính trực thuộc đối có đơn vị hành chính chuẩn bị hình thành sau khi sắp xếp tương tự như 1 số trường hợp độc đáo khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã…

Trước đây, vào ngày 19/2, Sở Nội vụ TPHCM đã có văn bản kiến nghị Bộ Nội vụ giải đáp quy trình thực hiện hồ sơ thành lập thành phố phía Đông theo chủ trương của lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Tiền phong

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *