Công khai kết luận thanh tra bán đảo Sơn Trà, chuyển Bộ Công an điều tra 2 dự án

Chiều 18/10, Thanh tra Chính phủ chính thức thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành 1 vài quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, thi công đối có 1 vài dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà; chuyển Bộ Công an điều tra, xử lý 2 dự án.

Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Theo đây, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định ở Dự án Khu du lịch sinh thái biển, villa đẳng cấp Ghềnh Bàn – Bãi Đa do Công ty CP Xây dựng 79 làm Chủ đầu tư.

Lý do được cơ quan thanh tra đưa ra là khi giao đất, 1 vài cơ quan tính năng thẩm định không đầy đủ về nhu cầu sử dụng đất theo quy định ở Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT; UBND TP Đà Nẵng xác định tiền chuyển quyền sử dụng đất có quy mô thấp hơn so có quy hoạch chi tiết thi công TL 1/500 là 13.679 m2.

Chủ đầu tư không thực hiện đúng công đoạn dự án được phê duyệt, vi phạm quy định ở Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. Sau khi được cấp 33 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có quy mô 194.968 m2, chủ đầu tư ký hợp đồng góp vốn bằng 33 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có thể hiện giao dịch dự án nhưng không thấy công ty kê khai, nộp 1 vài khoản nghĩa vụ có liên quan vào Ngân sách nhà nước.

Bộ Công an cũng sẽ điều tra sai phạm ở Dự án Khu villa Suối Đá. “UBND đô thị Đà Nẵng giao đất, cho thuê đất đối có Lô L09 không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối có Dự án Khu villa Suối Đá, làm giảm tiền sử dụng đất 11.272,5 triệu đồng, có dấu hiệu làm trái quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước”- kết luận thanh tra nêu.

Giao đất tùy tiện

Theo kết quả tổng điều tra, kiểm kê rừng đô thị Đà Nẵng năm 2016 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra mắt thì tổng quy mô rừng ở Bán đảo Sơn Trà năm 2016 là 3.729 ha.

Trong tổng số 18 dự án trên Bán đảo Sơn Trà được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt, chấp thuận có 9 dự án có 1 phần quy mô là rừng môi trường xung quanh có tổng quy mô là 163,32 ha nhưng chưa xác định trong phương án giao quản lý, bảo vệ rừng.

2 dự án UBND TP Đà Nẵng có văn bản lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhưng chỉ có 1 dự án Bộ Quốc phòng có ý kiến thống nhất, 1 dự án chưa có văn bản trả lời, nhưng UBND TP Đà Nẵng vẫn giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án,

Còn lại 16 dự án, UBND TP Đà Nẵng chưa có văn bản lấy ý kiến Bộ Quốc phòng; sau đây Đà Nẵng không tổ chức rà soát để xử lý vi phạm. Qua rà soát, báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, bước đầu xác định có 7 dự án được giao đất, cho thuê đất vi phạm về an ninh quốc phòng.

Thanh tra Chính phủ khẳng định việc giao đất, cho thuê đất đối có 3 dự án (Khu du lịch bãi Bụt; Khu du lịch bãi Trẹm; Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản) khi không có hồ sơ dự án đầu tư, vi phạm Nghị định số 12/2000 của Chính phủ; không tổ chức thẩm tra Báo cáo tìm hiểu khả thi đối 1 vài dự án thuộc nhóm A (khu du lịch Bãi Bụt; công trình khu du lịch – dịch vụ đẳng cấp Sơn Trà) là vi phạm Nghị định số 07/2003.

Cơ quan thanh tra cũng phát hiện việc không thẩm định về nhu cầu sử dụng đất đối có 4 dự án (Khu du lịch, dịch vụ ven biển và dịch vụ sinh thái đẳng cấp Hồ Xanh; Khu du lịch nghỉ dưỡng và villa sinh thái đẳng cấp Ghềnh Đa – Mũi Nghê; Khu du lịch sinh thái biển kết hợp nuôi trồng thủy hải sản; Khu villa Suối Đá) hoặc có thẩm định nhưng không đầy đủ trình tự, thủ tục, vi phạm Nghị định số 181/2004 và Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc và Khu du lịch sinh thái biển, villa đẳng cấp Ghềnh Bàn – Bãi Đa).

Đà Nẵng cũng giao cho 1 vài đơn vị không có tính năng, thẩm quyền (Công ty Quản lý và Khai thác đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Sơn Trà-Điện Ngọc) ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất có chủ đầu tư 1 số dự án, vi phạm quy định ở Khoản 4 Điều 5 Luật Đất đai năm 2003.

Giao đất cho cá nhân (chủ đầu tư) ở 3 dự án (Khu du lịch sinh thái Bãi Trẹm; Khu du lịch biển Đông mở rộng; Khu du lịch Bãi Rạng) là không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền. Đến thời điểm thanh tra, UBND TP Đà Nẵng đã thu hồi dự án Khu du lịch Bãi Rạng, giao Trung tâm phát triển quỹ đất đô thị quản lý.

“Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1 vài chủ đầu tư để thực hiện 5 dự án trên Bán đảo Sơn Trà có thời hạn sử dụng đất lâu dài, vi phạm quy định ở Khoản 3 Điều 67 Luật Đất đai năm 2003. UBND TP Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết 3 dự án chưa thích hợp có quy mô quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết thi công 2 dự án không thuộc 1 vài trường hợp được điều chỉnh”- Thanh tra Chính phủ chỉ rõ.

“Chỉ căn cứ ý kiến của Chủ tịch và 1 vài Phó chủ tịch đô thị”

Việc Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi chủ đầu tư chưa lập Báo cáo phân tích tác động môi trường (ĐTM) bổ sung, vi phạm Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; cho chủ đầu tư hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất, tiền thuế sử dụng đất từ năm 2004-2015 không đúng đối tượng, vi phạm Luật Khuyến khích đầu tư; thực hiện chưa đầy đủ thủ tục thẩm tra để cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối có dự án có tổng vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, vi phạm Luật Đầu tư 2005.

Kết luận thanh tra còn phát hiện Đà Nẵng không ban hành giá đất ở Bán đảo Sơn Trà dẫn đến việc xác định tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất gặp nhiều gặp khó; chưa thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định về xác định giá đất; không lấy ý kiến hoặc không tham khảo ý kiến của 1 vài sở ban, ngành mà chỉ căn cứ ý kiến của Chủ tịch và 1 vài Phó chủ tịch đô thị ở 1 vài cuộc họp.

Xác định sai thời điểm tính giá đất để thu tiền sử dụng đất; cho hưởng ưu đãi, giảm 10% tiền sử dụng đất… ở 1 số dự án không đúng quy định. Xác định, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chưa có chọn lọc giao đất, cho thuê đất; không tính, thu tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất… là không đúng quy định.

Xác định tiền chuyển quyền sử dụng đất Dự án Khu du lịch sinh thái biển, villa đẳng cấp Ghềnh Bàn – Bãi Đa, quy mô đất thấp hơn so quy hoạch chi tiết thi công TL 1/500 là 13.679 m2.

Giao đất, cho thuê đất Lô L09 thuộc dự án Khu villa Suối Đá không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định; điều chỉnh quy hoạch chi tiết thi công Dự án Khu villa Suối Đá chưa đúng quy định, nếu tính theo giá đất giao có thu tiền sử dụng đất là 2.500.000 đồng/m2, làm giảm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước trên 11 tỷ đồng.

Giao Đà Nẵng kiểm điểm trách nhiệm

Thanh tra Chính phủ khẳng định, trách nhiệm đối có 1 vài mặt hạn chế, vi phạm trên thuộc về Chủ tịch, 1 vài Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Giám đốc 1 vài Sở, lãnh đạo 1 vài phòng ban, thủ trưởng 1 vài đơn vị trực thuộc và 1 vài cán bộ có liên quan qua 1 vài thời kỳ có 1 vài mặt hạn chế, vi phạm nêu ở Kết luận thanh tra.

Lãnh đạo Bộ, thủ trưởng, cán bộ 1 vài cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm về mặt hạn chế, vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý. Chủ đầu tư 1 vài dự án, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm về 1 vài vi phạm nêu ở kết luận.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối có tổ chức, cá nhân có mặt hạn chế, vi phạm.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Dân trí

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *