Đà Nẵng: Chấn chỉnh nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp không đúng pháp luật

Sở TN&MT Đà Nẵng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo chấn chỉnh hiện trạng nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp không đúng có quy định của pháp luật.

Nhiều khu vực đất nông nghiệp ven sông Cu Đê, thuộc địa bàn xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đang được nhiều người lùng mua để “đón đầu” phát triển du lịch ở đó. (Ảnh: HC)

Ngày 3/11, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng cho biết vừa có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo chấn chỉnh hiện trạng nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp không đúng có quy định của pháp luật.

Theo ông Tô Văn Hùng, việc sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh thông qua hình thức mua tài sản gắn liền có đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất chỉ được thực hiện khi có đủ những điều kiện quy định ở Điều 73 và Điều 193 Luật Đất đai và Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Cụ thể là phải thích hợp có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt. Trên địa bàn không còn quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng để sử dụng và mục đích sản xuất, kinh doanh thích hợp, trừ trường hợp những dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư.

Trường hợp chủ đầu tư thực hiện phương thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà phải chuyển mục đích sử dụng đất thì chỉ được thực hiện sau khi UBND cấp có thẩm quyền có văn bản cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép điều chỉnh thời hạn sử dụng đất cho thích hợp có việc sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh.

“Tuy nhiên, thời gian qua trên địa bàn Đà Nẵng xảy ra hiện trạng 1 số tổ chức, cá nhân tự ý thực hiện việc mua tài sản gắn liền có đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối có đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân sản xuất để sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép và chưa chắc chắn những điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành!” – Ông Tô Văn Hùng cho hay.

Để chấn chỉnh hiện trạng nêu trên, Sở TN&MT Đà Nẵng yêu cầu UBND TP chỉ đạo UBND những quận, huyện giải đáp nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh thông qua hình thức mua tài sản gắn liền có đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất điện thoại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật.

Xử lý nghiêm những trường hợp tự ý thực hiện việc mua tài sản gắn liền có đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối có đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân sản xuất (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa, đất rừng…) để sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh khi chưa được UBND cấp có thẩm quyền cho phép và chưa chắc chắn những điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Sở TN&MT Đà Nẵng cũng yêu cầu UBND TP chỉ đạo UBND những quận, huyện lưu ý UBND những xã, phường trên địa bàn không thực hiện việc xác nhận cư trú, xác nhận chữ ký trên những hợp đồng chuyển nhượng, chuyển nhượng đất đai và tài sản gắn liền có đất viết tay tránh trường hợp những đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo trong việc chuyển nhượng, chuyển nhượng nhà đất gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong nhân dân.

Đồng thời chỉ đạo UBND những xã, phường và những cơ quan tham mưu thẩm tra kỹ lý do đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối có đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa, đất rừng…), xử lý nghiêm đối những trường hợp vi phạm quy định pháp luật đất đai.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Infonet

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *