Đà Nẵng: Giao đất cho 7 dự án vi phạm Quốc phòng an ninh trên Bán đảo Sơn Trà

Thanh tra Chính phủ kết luận đối có 16 dự án giao đất, cho thuê đất trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng không xin ý kiến Bộ Quốc Phòng. Bước đầu xác định có 7 dự án được giao đất, cho thuê đất vi phạm quốc phòng an ninh.

Khu du lịch Bãi Trẹm, Sơn Trà do Tp Đà Nẵng giao đất không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, vi phạm pháp luật

Ngày 18/10, Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra về quản lý và sử dụng đất đai có một số dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà.

Theo kết quả thanh tra, trong tổng số 18 dự án trên bán đảo Sơn Trà được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt, chấp thuận, có 9 dự án có tổng diện tích rừng môi trường xung quanh có tổng tổng diện tích là hơn 163 ha nhưng chưa xác định trong phương án giao quản lý, bảo vệ rừng.

16 dự án Đà Nẵng không xin ý kiến Bộ Quốc Phòng. Bước đầu xác định có 7 dự án được giao đất, cho thuê đất vi phạm quốc phòng an ninh.

2 dự án TP có văn bản lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, nhưng có 1 dự án chưa có băn bản trả lời Đà nẵng vẫn cho thuê đất thực hiện dự án.

TP Đà Nẵng cũng giao đất không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền (giao đất cho cá nhân) ở 3 dự án bao gồm dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Trẹm, Khu du lịch Biển Đông mở rộng, Khu du lịch Bãi Rạng, vi phạm Luật Đất đai và Nghị định 04/2000 của Chính phủ.

Cấp GCNQSD đất cho 5 dự án có thời hạn sử dụng lâu dài, vi phạm quy định Luật Đất đai 2003.

Tại dự án Khu villa Suối Đá: UBND TP Đà Nẵng gia đất, cho thuê đất đối có Lô L09 không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối có dự án, làm giảm tiền sử dụng đất hơn 11 tỷ đồng, có dấu hiệu làm trái quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước. Cấp giấy chứng nhận đầu tư khi chủ đầu tư chưa có ĐTM…

Trên cơ sở đây, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao UBND TP Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối có tổ chức, cá nhân có mặt hạn chế, vi phạm ở kết luận thanh tra. Phối hợp có một số Bộ TNMT, Tài chính để rà soát, kiên quyết xử lý thu hồi đối có các dự án không đủ điều kiện, vi phạm pháp luật, đối có chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tiền sử dụng đất thì tổ chức đấu giá lại.

Hủy bỏ, rà soát một số văn bản do UBND TP Đà Nẵng ban hành không đúng quy định pháp luật, độc đáo là việc giảm, hỗ trợ tiền sử dụng đất, xác định giá đất, giao đất…

Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp có UBND TP Đà Nẵng kiểm tra, rà soát nhân tố an ninh quốc phòng đối có một số dự án trên bán đảo Sơn Trà để xử lý, chắc chắn theo đúng quy định pháp luật.

Giao Bộ Công an điều tra, xử lý theo duy định đối có một số vi phạm ở dự án khu du lịch sinh thái biển, villa cấp cao Ghềnh Bàn- Bãi Đa do Công ty cổ phần thi công 79 làm chủ đầu tư. Khi giao đất, một số cơ quan công dụng đã thẩm định không đầy đủ về nhu cầu sử dụng đất theo quy định.

Tai dự án này, UBND TP Đà Nẵng xác định tiền chuyển quyền sử dụng đất thấp hơn so có quy hoạch chi tiết thi công tỉ lên 1/500 là gần 14.000 m2.

Chủ đầu tư không thực hiện đúng công đoạn, sau khi được cấp 33 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đã ý hợp đồng góp vốn bằng 33 giấy chứng nhận này, có thể hiện giao dịch dự án nhưng không kê khai, nộp một số khoản nghĩa vụ vào ngân sách.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Infonet

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *