Đà Nẵng: Hơn 91,7 tỉ đồng đầu tư dự án Khu vực Cồn Dầu

Ngày 1/12, Văn phòng HĐND TP Đà Nẵng cho hay vừa nhận được Tờ trình số 9127/TTr-UBND của Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ yêu cầu kỳ họp thứ 9 HĐND TP (chuẩn bị diễn ra từ ngày 11 – 13/12) tham khảo, phê duyệt chủ trương đầu tư 05 dự án thi công công trình nhóm B, nhóm C trung tâm trên địa bàn TP.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực ở ở khu vực Nhà thờ Cồn Dầu (Ảnh: ĐN)

Trong đây, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu vực Cồn Dầu (quận Cẩm Lệ) nhằm tạo quỹ đất để hoán đổi về khu vực gần Nhà thờ Cồn Dầu đối có một vài hộ giải tỏa ở khu vực Cồn Dầu thuộc dự án Khu thành phố sinh thái ven sông Hòa Xuân. Dự án do BQL Dự án đầu tư thi công hạ tầng và phát triển thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án có tổng mức đầu tư hơn 91,7 tỉ đồng từ ngân sách TP Đà Nẵng.

Đây là dự án nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV, gồm đầu tư thi công mới một vài hạng mục san nền, giao thông, thoát nước, cấp nước, cây xanh, cấp điện và điện chiếu sáng. Hoàn thiện và khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật có trọn vẹn khu vực; tạo phong cảnh, công viên cây xanh đối có khu vực quanh Nhà thờ Cồn Dầu. Thời gian thực hiện dự án năm 2018 – 2020.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thi công một vài trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn TP có tổng mức đầu tư hơn 111 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP, do Sở TNMT Đà Nẵng làm chủ đầu tư, BQL dự án đầu tư thi công hạ tầng và phát triển thành phố Đà Nẵng là đơn vị quản lý dự án.

Đây là dự án nhóm B thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công trình hạ tầng kỹ thuật. Dự án sẽ đầu tư mới về quan trắc tự động môi trường nước biển và tăng số lượng một vài trạm quan trắc tự động không khí và nước mặt. Bao gồm đầu tư mới 04 trạm quan trắc tự động môi trường biển (để kiểm soát, phân tách chất lượng môi trường nước biển ven bờ).

và thảo luận có một vài giáo dân ở khu vực Nhà thờ Cồn Dầu (Ảnh: ĐN)

Tăng 06 trạm quan trắc tự động đối có môi trường không khí (để phân tách diễn biến môi trường không khí ở một vài điểm nền, khu vực dân cư). Tăng 03 trạm quan trắc tự động đối có môi trường mặt lục địa ở hạ du một vài sông (để phân tách diễn biến, kiểm soát chất lượng môi trường nước mặt). Nâng cấp 01 Trung tâm điều hành một vài trạm quan trắc tự động ở Trung tâm CNTT của Sở TN-MT nhằm chắc chắn giám sát và quản lý dữ liệu, thông số và tài liệu một vài trạm quan trắc tự động trên toàn địa bàn TP.

Dự án sẽ được đầu tư theo hai GĐ. Từ năm 2018 – 2020 sẽ triển khai trước GĐ 1 có chi phí dao động 65,984 tỉ đồng. Các trạm quan trắc môi trường tự động còn lại sẽ đầu tư trong GĐ 2 (có chi phí dao động 35,676 tỉ đồng) sau khi phân tách hiệu quả đầu tư trong GĐ 1.

Theo UBND TP Đà Nẵng, dự án đầu tư một vài trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn TP sẽ góp phần quan trọng cung cấp nhu cầu tiếp nhận dữ liệu, thu thập và cung cấp tài liệu, số liệu điều tra căn bản về môi trường, tài nguyên nước, môi trường không khí; phục vụ có hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Qua đây phát hiện, dự đoán và cảnh báo sớm một vài nguy cơ gây ô nhiễm môi trương, cung cấp số liệu phục vụ việc thi công bản đồ chất lượng môi trường, làm cơ sở công khai chất lượng môi trường cho người dân và du khách, chắc chắn mục tiêu phát triển bền vững và mục tiêu Đà Nẵng trở thành “TP Môi trường” vào năm 2020.

Cũng ở Tờ trình số 9127/TTr-UBND, UBND TP Đà Nẵng còn yêu cầu HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư ngân sách TP thi công 03 ngôi trường mới. Gồm trường THPT Hòa Vang 2 (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) có chi phí đầu tư hơn 56,8 tỉ đồng, thời gian thực hiện năm 2018 – 2020; trường tiểu học An Phước (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) có chi phí hơn 64,4 tỉ đồng, thời gian thực hiện 2018 – 2020; trường THPT Phước Lý (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) có chi phí hơn 89,1 tỉ đồng, thời gian thực hiện 2019 – 2021.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Infonet

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *