Đà Nẵng xin điều chỉnh quy hoạch, Bộ Xây dựng vạch ra một loạt vấn đề

Bộ Xây dựng cho rằng cần phải làm rõ 1 số căn cứ để phân tách tình trạng phát triển thành thị đô thị Đà Nẵng thiếu định hướng rõ ràng, không có chương trình và công đoạn cụ thể. Việc xác định nguyên nhân của tình trạng phát triển thành thị là do Quy hoạch chung năm 2013 chưa đạt được tầm nhìn cần thiết là chưa chính xác.

Đà Nẵng điều chỉnh đồ án quy hoạch chung thi công TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản góp ý gửi UBND TP. Đà Nẵng liên quan tới việc Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đô thị Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đây, Bộ Xây dựng cho rằng cần phải làm rõ 1 số căn cứ để phân tách tình trạng phát triển thành thị đô thị Đà Nẵng thiếu định hướng rõ ràng, không có chương trình và công đoạn cụ thể.

“Việc xác định nguyên nhân của tình trạng phát triển thành thị là do Quy hoạch chung năm 2013 chưa đạt được tầm nhìn cần thiết là chưa chính xác”, Bộ Xây dựng nêu ý kiến.

Cũng theo Bộ Xây dựng, dự thảo Quy hoạch có nêu tình trạng diện tích thành thị đạt chỉ tiêu về đất thi công thành thị đạt ngưỡng dao động 20.010 ha, trong đây đất dân dụng dao động 8.659 ha. Nội dung này cần bổ sung 1 số số liệu, hệ thống bảng biểu cụ thể để làm rõ.

Về dân số và nguồn nhân lực cần làm rõ tốc độ tăng thêm dân số (tăng môi trường xung quanh và tăng cơ học); đánh giá cơ cấu lao động, độ tuổi lao động trong 1 số ngành nghề chủ yếu.

Ngoài ra, trên cơ sở rà soát, phân tách 1 số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã được phê duyệt ở Quyết định số 1866 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đô thị Đà Nẵng đến năm 2020, Dự thảo Quy hoạch cần chỉ rõ nguyên nhân 1 số chỉ tiêu không đạt, 1 số định hướng quy hoạch chưa thích hợp có điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và an ninh – quốc phòng của đô thị.

Về bối cảnh phát triển, Bộ Xây dựng cho rằng Quy hoạch cần đưa ra cụ thể mối quan hệ hợp tác, liên kết về phát triển kinh tế – xã hội giữa đô thị Đà Nẵng có 1 số địa phương qua hệ thống giao thông các con phố bộ, các con phố sắt, cảng biển và các con phố hàng không; làm rõ sự khác biệt về địa điểm, tính lợi thế tranh giành của đô thị Đà Nẵng trong vùng Kinh tế trung tâm miền Trung và cả nước.

Còn về quan điểm và mục tiêu phát triển, Bộ Xây dựng cho rằng cần xác định nội dung nào điều chỉnh, nội dung nào bổ sung và 1 sốh tân; về mục tiêu đầu tư kết cấu hạ tầng GĐ 2020 và 2030 cần đưa ra 1 số mục tiêu cụ thể đối có từng khu vực của thành thị, chắc chắn 1 số nguyên tắc, công đoạn phát triển thích hợp Chương trình phát triển thành thị của đô thị Đà Nẵng.

Bên cạnh đây, dự thảo Quy hoạch mới chỉ nêu 1 số chỉ tiêu điều chỉnh trong GĐ 2018 – 2020 nhưng chưa nêu rõ 1 số biện pháp cần bổ sung, điều chỉnh để thực hiện 1 số chỉ tiêu.

Do vậy theo Bộ Xây dựng, trên cơ sở rà soát và phân tách tình trạng phát triển, định hướng phát triển 1 số ngành, lĩnh vực phải được xác định cụ thể hơn, bảo đảm thích hợp có 1 số quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt; 1 số ngành lĩnh vực điều chỉnh, bổ sung thay thế cần làm rõ nguyên nhân và sự cần thiết.

Trong đây, lưu ý 1 số chỉ tiêu kinh tế – xã hội được chuẩn bị điều chỉnh giảm như: mật độ trường đạt chuẩn quốc gia, mật độ thoát nước vệ sinh môi trường, cây xanh thành thị, mật độ che phủ rừng (ở dự thảo phụ lục kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) không thích hợp có quan điểm và mục tiêu phát triển đô thị Đà Nẵng trở thành thành thị xanh, thành thị sống tốt.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng làm rõ về khái niệm và 1 số tiêu chí cụ thể của 1 số thuật ngữ “Vùng thành thị”, “quy hoạch xanh” “thiết kế xanh” nêu trong Dự thảo Quy hoạch để làm cơ sở triển khai Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Đà Nẵng đã được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận chủ trương ở văn bản số 680/TTg-CN ngày 17/5/2017.

“Việc xác định cụ thể địa điểm của 1 số khu công dụng (khu thành thị Kinh tế Tài chính Quốc tế, khu thành thị Đại học, khu thành thị Y tế) nêu trong dự án chưa rõ căn cứ pháp lý, tính khoa học và thực tiễn. Việc đề xuất địa điểm cụ thể của 1 số dự án như trong Dự thảo quy hoạch như quy hoạch bán đảo Sơn Trà – cụm dự án phát triển tập trung (trang 88) là không thích hợp có nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội”, Bộ Xây dựng nêu ý kiến.

Bộ cũng nhấn mạnh, việc định hướng phát triển không gian kinh tế – xã hội nhằm cung cấp nhu cầu phát triển 1 số ngành, lĩnh vực phải căn cứ vào 1 số quy hoạch thi công, quy hoạch thành thị của đô thị đã được Thủ tướng Chính phủ và UBND đô thị Đà Nẵng phê duyệt.

Trước đây, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có văn bản trình Thủ tướng tham khảo, cho phép Đà Nẵng điều chỉnh đồ án Quy hoạch chung thi công TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, qua gần 3 năm thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của toàn thành thị.

Tuy nhiên, đến thời điểm GĐ này đã nảy sinh các vấn đề mới có tính tổng thể, có tác động lớn đến sự phát triển của thành thị, ảnh hưởng đến định hướng quy hoạch chung đã được phê duyệt trước đây. Theo đây, quan điểm phát triển thành thị hiện đã có sự 1 sốh tân, cần chắc chắn các nhân tố cho 1 thành thị tiên tiến và phát triển bền vững.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Dân Trí

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *