Đánh thuế nhà ở mức 700 triệu đồng làm giảm thu nhập và chi tiêu các gia đình

Theo các chuyên gia, đối có ngưỡng 700 triệu đồng, nếu thuế suất 0,3% thì mức thuế mỗi hộ phải nộp là 978.000 đồng (bằng 0,66% tổng lương), mức chi tiêu giảm đi là 638.000 đồng (bằng 0,27% tổng chi tiêu).

Ngày 12-12, ở hội thảo Khả năng tiến hành và tác động của thuế tài sản ở Việt Nam do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức, TS Nguyễn Việt Cường, Phó Viện trưởng Viện Chính sách công và Quản lý (Đại học Kinh tế Quốc dân), chủ trì nhóm nghiên cứu kỹ đã đưa ra các tiên đoán ảnh hưởng của Luật Thuế tài sản đối có phúc lợi hộ gia đình.

Theo ông Cường, nhóm nghiên cứu kỹ đã đưa ra các kịch bản thuế suất 0,3% và 0,4% đối có các ngưỡng 700 triệu đồng, 1 tỉ đồng và 2 tỉ đồng. Qua đây đánh giá tác động của các mức thu này đối có người dân.

Các chuyên gia cho rằng cần tham khảo kỹ ngưỡng đánh thuế tài sản đối có nhà ở

Nhóm nghiên cứu kỹ của TS Nguyễn Việt Cường cũng tiên đoán, thuế tài sản sẽ làm giảm lương khả dụng của các hộ gia đình dao động 0,9%; giảm chi tiêu thực ở dao động 0,7%. “Các hộ gia đình có chủ hộ là nữ, chủ hộ nhiều tuổi, chủ hộ có học vấn cao bị ảnh hưởng nhiều hơn các hộ có chủ hộ là nam giới, trẻ tuổi và học vấn thấp”- ông Cường nói.

Cũng theo vị chuyên gia này, kết quả đánh giá các phương án đánh thuế tài sản khác nhau cho thấy có phương án thuế suất 0,3% và ngưỡng chịu thuế 2 tỉ đồng đối có nhà ở là có tác động nhỏ nhất đối có hộ gia đình.

Theo đây, có ngưỡng 2 tỉ đồng, nếu thuế suất là 0,3%, mức thuế mỗi hộ phải nộp là 763.000 đồng (bằng 0,53% tổng lương), mức chi tiêu giảm đi là 525.000 đồng (bằng 0,22% tổng chi tiêu). Nếu thuế suất là 0,4%, mức thuế mỗi hộ phải nộp là 1,019 triệu đồng (bằng 0,72% tổng lương), mức chi tiêu giảm đi là 700.000 đồng (bằng 0,29% tổng chi tiêu).

Đối có ngưỡng 700 triệu đồng, nếu thuế suất 0,3% thì mức thuế mỗi hộ phải nộp là 978.000 đồng (bằng 0,66% tổng lương), mức chi tiêu giảm đi là 638.000 đồng (bằng 0,27% tổng chi tiêu).

Nếu thuế suất là 0,4%, mức thuế mỗi hộ phải nộp là 1,3 triệu đồng (bằng 0,89% tổng lương), mức chi tiêu giảm đi là 851.000 đồng (bằng 0,36% tổng chi tiêu).

“Phương án thuế suất 0,4% và ngưỡng chịu thuế 1 tỉ đồng là có tác động nhỏ hơn đến các gia đình nhưng vẫn duy trì được doanh thu thuế cao. Theo mức này, trung bình hộ gia đình sẽ đâyng dao động 1,19 triệu đồng tiền thuế tài sản mỗi năm”- ông Cường dẫn chứng.

PGS-TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng VEPR, cũng nhận định thuế tài sản nếu được ban hành có các ngưỡng chịu thuế cũng như thuế suất như dự thảo giai đoạn này sẽ làm giảm lương và chi tiêu của hộ gia đình.

“Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng tới đâyi nghèo và chủ yếu làm giảm lương của người giàu. Do đây, chỉ số bất bình đẳng được cải thiện nhưng chủ yếu do người giàu bị giảm lương chứ không do người nghèo được cải thiện. Vì vậy, thuế tài sản không phải là 1 sắc thuế bền vững nếu chi tiêu công không thúc đẩy phúc lợi và năng suất toàn xã hội”- ông Thành nhấn mạnh.

Trước đây, Bộ Tài chính đã đưa ra đề xuất đánh thuế tài sản đối có đất ở và nhà. Cụ thể, có nhà ở, Bộ Xây dựng 2 phương án đánh thuế: Một là đối có nhà ở có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên; hai là nhà ở có giá trị 1 tỉ đồng trở lên.

Ngưỡng không chịu thuế là nhà có giá trị 700 triệu đồng trở xuống hoặc 1 tỉ đồng trở xuống. Điều này có nghĩa, phần bị đánh thuế là phần có giá trị trên 700 triệu đồng hoặc trên 1 tỉ đồng. Mức thuế được tiến hành cho phần vượt lên ngưỡng quy định là 0,4%.

Đề xuất của Bộ Tài chính vừa đưa ra đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ người dân, giới chuyên gia. Hiện ở dự thảo vẫn cần nghiên cứu kỹ và tham khảo thêm.

Canhogemriversidehcm.com – Theo NLĐ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *