Đất quy hoạch vẫn được chuyển mục đích sử dụng

UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương chỉ tham khảo xử lý việc cho người sử dụng đất nông nghiệp trong một vài khu B, C, D thuộc Khu thành thị mới Nam TP đã có chọn lọc thu hồi đất, chuyển đổi cơ cấu đất nông nghiệp từ đất lúa sang đất nông nghiệp khác.

Người sử dụng đất có quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp ở một vài dự án chưa có chọn lọc thu hồi đất, chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm ở 2 khu vực quy hoạch Đại học Hưng Long và Khu thành thị cảng Hiệp Phước cũng được phép chuyến mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp không phải xin phép nhưng phải đăng ký biến động đối có một vài trường hợp chuyển mục đích đất nông nghiệp.

UBND TP cũng chấp thuận chủ trương đối có khu vực có quy hoạch được duyệt là đất ở nhưng chưa có chọn lọc thu hồi và chưa có kế hoạch sử dụng đất, người sử dụng đất có quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp có nhu cầu làm nhà ở, được chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở và được tham khảo, cấp phép thi công sau khi có quyền sử dụng đất ở.

Ngoài ra, UBND TP cũng chỉ đạo Sở Xây dựng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý tình hình trật tự thi công, không để xảy ra trường hợp lợi dụng chủ trương để thi công không phép, sai phép, biến tướng, vi phạm pháp luật về thi công.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Saigon đầu tư

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *