Đất vàng Rạng Đông xin chuyển đổi mục đích làm chung cư cao tầng?

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, 1 phần đất của nhà máy Rạng Đông có thể biến thành chung cư cao tầng.

Một phần đất vàng nhà máy Rạng Đông được biến thành chung cư.

Theo văn bản số 2028/TTr-BĐPNRĐ của Công ty Rạng Đông hồi năm 2017, công ty này yêu cầu UBND thành phố Hà Nội cho phép được lập quy hoạch chi tiết mật độ 1/500 ở số 87 – 89 Hạ Đình (hiện đang là trụ sở nhà máy Rạng Đông).

Cụ thể, theo văn bản này, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông muốn di dời cơ sở sản xuất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhà máy Rạng Đông và lập Quy hoạch phân khu thành phố H2-3.

Theo nghiên cứu Quy hoạch phân khu thành phố H2-3 ở Quyết định số 6665/QĐ-UBND do UBND Thành phố Hà Nội ban hành ngày 3/12/2015, khu đất quanh nhà máy Rạng Đông gồm những nhóm đất: 1 ô đất công cộng (kí hiệu CC), 1 ô đất cây xanh (kí hiệu CX), 2 ô đất trường học (1 trường trung học phổ thông, 1 trường tiểu học, kí hiệu TH), 1 ô đất hỗn hợp (kí hiệu HH) và 1 ô đất trống (chưa được quy hoạch làm gì).

Trong đấy, khu đất hỗn hợp được ưu tiên bố trí những công dụng thương mại, dịch vụ công cộng. Việc bố trí 1 phần căn hộ chung cư phải chắc chắn được cấp thẩm quyền chấp thuận, đồng thời chắc chắn những điều kiện hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực và chỉ dành để phục vụ dân cư khu vực.

Như vậy, 1 phần qui mô khu “đất vàng” của Nhà máy Rạng Đông sẽ “biến” thành chung cư cao tầng.

Liên quan đến việc chuyển đổi khu đất vàng này, Công ty Rạng Đông cũng từng có kế hoạch dự tính khá kỹ lưỡng. Không chỉ 2 lần gửi văn bản xin được cho phép lập quy hoạch chi tiết 1/500 ở khu đất 87 – 89 Hạ Đình, hồi tháng 9/2018, CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông còn xin bổ sung ngành nghề là kinh doanh BDS.

Lãnh đạo của công ty thời điểm đấy là bà Ngô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết, mục đích công ty xin ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh BDS không phải là để phát triển theo mô hình đa ngành nghề mà xuất phát từ quy hoạch của Thành phố là không được sản xuất những sản phẩm trong nội đô.

Rạng Đông đang có khu đất vàng 5,7 ha ở số 87 – 89 Hạ Đình, TP. Hà Nội, đấy cũng chính là trụ sở và nhà máy của công ty, sau này sẽ được quy hoạch thành văn phòng, tòa nhà làm việc hỗn hợp. Để làm được việc này, công ty phải bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh BDS, cũng như đấu giá quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đấy, Rạng Đông cũng đã mua thêm quyền sử dụng đất ở cơ sở 2 (Quế Võ – Bắc Ninh), hiện Công ty mới xây 1 nửa qui mô và đang dự tính thi công để chuyển đổi bộ phận sản xuất theo đúng quy định của Thành phố.

Được biết, nhà máy Rạng Đông nằm trong công đoạn di dời 117 cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành từ nay đến năm 2020. Chính Công ty Rạng Đông cũng có kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng lô đất Hạ Đình rộng 5,7 ha này.

Canhogemriversidehcm.com – Theo VTC

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *