Đầu tư gần 23 ngàn tỷ đồng cho Dự án thu hồi đất, tái định cư Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký chọn lọc số 1487/QĐ-TTg về việc phê duyệt Báo cáo tìm hiểu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đây, UBND Đồng Nai sẽ là chủ đầu tư dự án có quy mô đất thi công cảng hàng không là 5.000 ha; tổng quy mô thi công hai khu tái an cư là 364,21 ha, bao gồm khu dân cư, tái an cư Lộc An – Bình Sơn (282,35 ha) và 1 phần Phân khu III Khu dân cư, tái an cư Bình Sơn 81,86 ha. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư là ở huyện Long Thành, Đồng Nai.

Sơ đồ quy hoạch vùng tính năng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Nguồn: Báo Đồng Nai

Mục tiêu của dự án nhằm thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư để có mặt bằng “sạch” giao chủ đầu tư dự án đầu tư thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành đúng công đoạn.

Nhiệm vụ của dự án là thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án đầu tư thi công cảng hàng không quốc tế Long Thành; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân; điều chỉnh địa giới hành chính một số xã trong vùng dự án đồng thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong quá trình thực hiện dự án.

Tổng mức đầu tư của dự án lên đến 22.856 tỷ đồng, bao gồm 4.189 tỷ đồng thi công hạ tầng một số khu tái an cư; 479 tỷ đồng dành cho việc tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không; 17.855 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ, tái an cư; 306 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân và 27 tỷ đồng cho việc lập Báo cáo tìm hiểu khả thi dự án.

Nguồn vốn đầu tư sẽ được lấy từ ngân sách Nhà nước. Thời gian dự trù và thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2021.

Các dự án thành phần có cấu phần thi công, gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, một số công trình xã hội ở hai khu tái an cư và tái lập hạ tầng kỹ thuật – hạ tầng xã hội ngoài ranh giới Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Canhogemriversidehcm.com – Theo TGTT

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *