Đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng tại phân khu đô thị N10 (Ngọc Lâm, Long Biên)

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu thành phố N10, mật độ 1/2000 ở ô đất ký hiệu A.9/CQ5 (phần quy hoạch sử dụng đất) ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội.

Theo đây, tổng quy mô đất điều chỉnh quy hoạch dao động 0,18ha nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ và UBND Thành phố về việc lưu thông một vài cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi nội thành, tạo môi trường phát triển bền vững cho dân cư khu vực; Đầu tư thi công khu nhà ở thấp tầng nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật, giao thông khu vực; bổ sung cây xanh, sân chơi phục vụ cả dự án và dân cư khu vực.

Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh cục bộ ô đất này được giữ nguyên theo Quy hoạch phân khu thành phố N10, mật độ 1/2000 và một vài quy hoạch có liên quan trên địa bàn quận Long Biên được phê duyệt.

Ảnh minh họa

Cụ thể, về quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Theo Quy hoạch phân khu thành phố thành phố N10, mật độ 1/2000 được duyệt, ô đất đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch ký hiệu A.9/CQ5 được xác định công dụng là đất cơ quan, viện tìm hiểu trường đào tạo. Nay điều chỉnh sang công dụng đất nhóm nhà ở thi công mới (gồm một vài công dụng: nhà ở thấp tầng, cây xanh, giao thông).

Việc điều chỉnh cục bộ công dụng sử dụng đất nêu trên về căn bản không làm ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực theo Quy hoạch phân khu thành phố N10 được duyệt. Giải pháp kiến trúc chi tiết một vài tuyến hạ tầng kỹ thuật của dự án cũng như kết nối có hệ thống hạ tầng chung của khu vực theo quy hoạch được duyệt sẽ được xác định trong GĐ lập dự án đầu tư thi công và được một vài cơ quan quản lý chuyên ngành thỏa thuận.

UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch thích hợp có nội dung Quyết định này.

Đồng thời, giao UBND quận Long Biên chủ trì, phối hợp có Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Công ty cổ phần Hàm Rồng tổ chức mở bán công khai đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu thành phố N10, mật độ 1/2000 ở ô đất ký hiệu A.9/CQ5 (phần quy hoạch sử dụng đất) để một vài tổ chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết. Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thi công theo quy hoạch; xử lý một vài trường hợp thi công sai quy hoạch theo quy định của pháp luật.


Canhogemriversidehcm.com – Theo Thời báo Ngân hàng

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *