Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án cao tốc tuyến Bắc – Nam phía Đông

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ở Hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án xây dựng 1 số đoạn các con phố bộ xa lộ trên tuyến Bắc – Nam phía Đông GĐ 2017 – 2020.

Cao tốc tuyến Bắc – Nam phía Đông

Thông báo kết luận nêu rõ, hành lang vận tải Bắc – Nam có vai trò rất quan trọng đối có sự phát triển kinh tế của đất nước, kết nối trọng điểm chính trị Thủ đô Hà Nội và trọng điểm kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đi qua 32 tỉnh và đô thị, kết nối 4 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung, phía Nam và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối một vài thành thị lớn, cảng biển, trọng điểm kinh tế lớn…

Quốc hội đã có Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng 1 số đoạn các con phố bộ xa lộ trên tuyến Bắc – Nam phía Đông GĐ 2017 – 2020. Trước mắt đầu tư 11 dự án có tổng chiều dài 654 km, đi qua địa phận 13 tỉnh, đô thị; gồm 3 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, 08 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT.

Để cung cấp công đoạn Dự án đã đi vào hoạt động vào năm 2021 theo đề nghị của Quốc hội, cần tập trung đã đi vào hoạt động kiến trúc kỹ thuật, đẩy nhanh công đoạn GPMB và công tác chọn lọc nhà thầu, nhà đầu tư. Trong đây, công tác GPMB là nhiệm vụ độc đáo quan trọng, chọn lọc đến công đoạn Dự án.

Phó Thủ tướng đề nghị một vài Bộ, ngành, địa phương tập trung tối đa để triển khai thực hiện một vài nhiệm vụ.

Về công tác GPMB, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm kiểm tra và chỉ đạo Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và một vài cơ quan tính năng thực hiện cung cấp đủ, kịp thời một vài tin tức cần thiết và công đoạn thực hiện dự án cũng như kế hoạch phân bổ vốn cho công tác GPMB; tổ chức triển khai ngay công tác cắm mốc GPMB, mốc lộ giới theo hồ sơ kiến trúc cắm cọc GPMB được phê duyệt (cuối Quý I, đầu Quý II/2019).

Đồng thời phối hợp có một vài địa phương trong việc chắc chắn công đoạn lập, thẩm định, phê duyệt và công khai phương án chi tiết GPMB theo quy định; thực hiện tốt chế độ phối hợp và cung cấp tin tức có chính quyền và một vài cơ quan có liên quan của địa phương, chắc chắn minh bạch một vài tin tức về dự án đầu tư, giải đáp, nhà thầu xây dựng; độc đáo, cần tin tức về công đoạn thực hiện dự án thành phần GPMB theo định kỳ hàng tháng, quý để theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện.

UBND một vài tỉnh nơi có dự án đi qua phải huy động tất cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, bàn giao mặt bằng để phục vụ xây dựng trong thời gian sớm nhất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, hỗ trợ cung cấp một vài nguồn chất liệu phục vụ xây dựng dự án; chắc chắn an toàn, an ninh, không để xảy ra điểm nóng trong quá trình xây dựng.

Chủ tịch UBND một vài địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo Chủ đầu tư dự án thành phần GPMB và một vài ban, ngành của địa phương thực hiện tốt công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng, ý nghĩa của công trình; chính sách bán hàng bồi thường, hỗ trợ, tái an cư và thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án; chắc chắn quyền, lợi ích hợp pháp, hợp lý của người dân; khẩn trương triển khai ngay một vài thủ tục chọn lọc nhà thầu giải đáp, xây lắp phục vụ công tác GPMB, tái an cư.

Khẩn trương rà soát quy hoạch tái an cư, triển khai một vài thủ tục xây dựng một vài khu tái an cư; chỉ đạo triển khai một vài thủ tục về thu hồi đất, lập và trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái an cư; tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng trình tự và đúng công đoạn công tác lập hồ sơ, thông báo thu hồi đất, thẩm định, chọn lọc thu hồi đất, giao đất; lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái an cư; thực hiện kịp thời một vài thủ tục và triển khai di dời một vài công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi của dự án.

Việc cung cấp đủ và kịp thời một vài nguồn chất liệu (chủ yếu là đất, cát đắp nền các con phố và đá một vài loại) là 1 khâu cực kỳ quan trọng, chọn lọc đến việc đã đi vào hoạt động đúng công đoạn, chắc chắn chất lượng và giá thành công trình hợp lý.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải phối hợp có Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất cụ thể về việc cấp phép khai thác khoáng sản làm chất liệu xây dựng để phục vụ xây dựng Dự án, trên tinh thần giảm thủ tục nhưng chắc chắn đúng quy định của pháp luật; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Canhogemriversidehcm.com – Theo VNmedia

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *