Đẩy nhanh thu hồi các dự án chậm triển khai

Ngày 27-11, Văn phòng UBND TPHCM đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong liên quan đến tình hình thực hiện cũng như hướng xử lý một số dự án trên địa bàn TP.

Cụ thể, đồng chí Nguyễn Thành Phong giao chủ tịch UBND một số quận – huyện phối hợp có Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) rà soát kỹ lần nữa danh mục một số dự án.

Đối có các dự án xác định đủ điều kiện thu hồi lại đất theo quy định của pháp luật thì phải kiên quyết thực hiện thu hồi; đồng thời chủ động tham khảo, nếu cần thiết có báo cáo thông qua Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực UBND quận – huyện để tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện, trên cơ sở đây báo cáo Sở TN-MT để tổng hợp và ra mắt công khai trên báo chí danh sách một số dự án sẽ phải thu hồi đất và đề xuất một số thủ tục thu hồi đất theo quy định.

TP cũng đề nghị Sở TN-MT phối hợp có UBND quận – huyện rà soát và thực hiện ra mắt công khai danh sách một số dự án thu hồi; rà soát, báo cáo cụ thể danh sách một số dự án trọng tâm của TP có sử dụng đất để tổ chức thực hiện mời gọi đầu tư năm 2019, báo cáo UBND TP chủ trì có kế hoạch, tổ chức hội nghị xúc tiến mời gọi đầu tư trước 20-12-2018.

Nhằm tháo gỡ vướng mắc, gặp khó, đẩy nhanh công đoạn thực hiện đối có một số dự án đang thực hiện thanh tra, kiểm tra, TP cũng chỉ đạo Sở TN-MT chủ trì, phối hợp có một số sở-ngành liên quan rà soát, đánh giá kỹ từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp xác định không ảnh hưởng đến nội dung đang thực hiện thanh tra, kiểm tra của một số cơ quan tính năng, có báo cáo, tham mưu cho TP để có hướng tháo gỡ cụ thể cho công ty.

Canhogemriversidehcm.com – Theo SGGP

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *