Đề xuất bỏ thu 2% phí bảo trì chung cư

Ngày 21-5, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM báo cáo về tình hình quản lý, làm việc, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP trong năm 2019

Theo đây, sở kiến nghị điều chỉnh quy định pháp luật về nội dung cưỡng chế chủ đầu tư bàn giao chi phí bảo trì 2% phần có chung nhà chung cư cho ban quản trị theo hướng 1 vài bên khởi kiện ở tòa.

Về lâu dài, sở kiến nghị bỏ cơ chế giao chủ đầu tư thu chi phí bảo trì 2% phần có chung nhà chung cư như giai đoạn này. Việc hình thành quỹ bảo trì phần có chung của từng chung cư sẽ do ban quản trị chung cư thu của 1 vài chủ có căn hộ chung cư trong quá trình quản lý, sử dụng. Số thu sẽ theo tỉ lệ % do hội nghị nhà chung cư chọn lọc.

Sở Xây dựng TP cũng cho biết 1 vài chung cư thi công trước Luật Nhà ở năm 2005 còn thiếu nhà để xe, nhà sinh hoạt cùng đồng, 1 vài hệ thống PCCC…, kết cấu công trình dần xuống cấp sau hơn 20 năm sử dụng nhưng không có chi phí bảo trì. Lý do là đa số 1 vài chung cư này không có quỹ bảo trì.

Ngoài ra, ở 1 số chung cư chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu để bầu ban quản trị, không bàn giao chi phí bảo trì, gây gặp khó cho việc kiểm tra, bảo trì, bảo trì công trình, dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại nhiều nơi.

Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị bỏ quy định chủ đầu tư thu 2% phí bảo trì chung cư. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Kinh phí bảo trì, chi phí quản lý làm việc đối có chung cư thuộc có nhà nước còn nhiều vướng mắc, bất cập, chưa có giải đáp, quy định pháp luật cụ thể, cần được tìm hiểu, kiến nghị biện pháp xử lý trong thời gian tới. Việc tranh chấp quyền có đối có phần có chung của nhà chung cư còn diễn biến phức tạp.

Một số chủ đầu tư chưa nghiệm thu hoàn thành công trình nhưng đã bàn giao căn hộ chung cư, cho cư dân vào ở. Công tác cải tạo, sửa chữa chung cư cũ; di dời, tháo dỡ chung cư cũ để thi công mới, thay thế chung cư cũ gặp nhiều gặp khó, chưa cung cấp được đề nghị thực hiện theo chương trình, kế hoạch đặt ra.

Các quy định pháp luật về quản lý làm việc đầu tư thi công, về quản lý, sử dụng nhà chung cư chưa quy định cụ thể về biện pháp chế tài, xử lý đối có nhiều hành vi vi phạm của chủ đầu tư, đơn vị quản lý làm việc.

Canhogemriversidehcm.com – Theo PLO

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *