Đề xuất gỡ vướng cho doanh nghiệp khi đầu tư dự án

Sở Xây dựng vừa kiến nghị UBND TP.HCM làm rõ 1 sự nhầm lẫn pháp luật phổ biến, dễ dẫn đến vướng mắc cho công ty khi xin chủ trương đầu tư dự án.

Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM về ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM năm 2019. Đáng chú tâm, trong văn bản, Sở này đã kiến nghị TP đã làm rõ 1 sự nhầm lẫn pháp luật phổ biến, dễ dẫn đến vướng mắc cho công ty khi xin chủ trương đầu tư dự án.

Cụ thể, theo Sở Xây dựng, hàng năm, Sở này đều rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung một vài dự án phát triển nhà ở vào danh mục của Kế hoạch phát triển nhà ở GĐ 2016 – 2020. Đây một vài dự án phát triển nhà ở đang triển khai thực hiện và chuẩn bị đã đi vào hoạt động trong GĐ 2016-2020, được ban hành kèm có Kế hoạch phát triển nhà ở năm năm.

Theo Sở Xây dựng, danh mục một vài dự án nhà ở đang triển khai thực hiện là để tổng hợp, phân tách, phân tách tình hình thực tại phát triển một vài dự án nhà ở của TP, là 1 trong một vài cơ sở để thi công chỉ tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn TP trong từng GĐ 5 năm.

Còn có danh mục một vài dự án nhà ở chuẩn bị đã đi vào hoạt động trong GĐ 2016 – 2020, là một vài dự án khả thi, để phân tách chuẩn bị khả năng đã đi vào hoạt động trong GĐ năm năm (2016-2020) so có chỉ tiêu phát triển nhà ở mà Chương trình phát triển nhà ở GĐ 2016-2025 đã đề ra.

Sở Xây dựng cho biết, danh mục này không phải là cơ sở để tham khảo thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu cho một vài dự án trên địa bàn TP. Vì vậy, Sở Xây dựng báo cáo kiến nghị TP khi tham khảo thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu cho một vài dự án thì không đề nghị dự án phải có trong danh mục dự án phát triển nhà ở đính kèm Chương trình phát triển nhà ở hàng năm.

“Việc này sẽ không gây gặp khó cho công ty khi xin chủ trương (hoặc điều chỉnh chủ trương), công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư (hoặc điều chỉnh chấp thuận đầu tư) để thực hiện dự án phát triển nhà ở trên địa bàn TP”, Sở Xây dựng nêu.

Canhogemriversidehcm.com – Theo PLO

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *